“ปวีณา” เตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วนทั่วประเทศ เน้นแก้ปัญหาสังคม

“ปวีณา” เตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วนทั่วประเทศ เน้นแก้ปัญหาสังคม

“ปวีณา” เตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วนทั่วประเทศ เน้นแก้ปัญหาสังคม

รูปข่าว : “ปวีณา” เตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วนทั่วประเทศ เน้นแก้ปัญหาสังคม

“ปวีณา” เตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วนทั่วประเทศ เน้นแก้ปัญหาสังคม นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วนครบวงจรทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะเด็กและการค้ามนุุษย์

 นางปวีณาระบุว่า ศูนย์นี้จะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งจะทำงานเชิงรุก รับ รวดเร็ว คือ รับรู้ปัญหาต่างๆ พร้อมทำงานในเชิงรุกโดยเข้าถึงประชาชน และรวดเร็วในการดำเนินการ

ส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิเด็กต่างๆนั้น ทุกองค์กรและเครือข่าย สามารถทำเรื่องของบประมาณสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงฯ จะประสานของบประมาณพิเศษเข้าไปดูแลรับผิดชอบ

นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความร่วมมือ ให้ข้าราชการระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นเครือข่ายแกนนำคุ้มครองปัญหาสังคม สำหรับทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมแต่ละพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน