ป.ป.ช.สั่งเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการน้ำ คาดไม่ทัน 49 วัน

ป.ป.ช.สั่งเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการน้ำ คาดไม่ทัน 49 วัน

ป.ป.ช.สั่งเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการน้ำ คาดไม่ทัน 49 วัน

รูปข่าว : ป.ป.ช.สั่งเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการน้ำ คาดไม่ทัน 49 วัน

ป.ป.ช.สั่งเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการน้ำ คาดไม่ทัน 49 วัน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สั่งเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ แต่ไม่ยืนยันไต่สวนทัน 49 วัน ตามที่สมาคมโลกร้อนเรียกร้องหรือไม่ ซึ่งข้อพิรุธการทุจริตในโครงการนี้ของรัฐบาลเป็นเหตุผลให้พรรคประชาธิปัตย์ยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรี

เมื่อวานนี้ (2 ก.ค.2556) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมกับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 132 คน ยื่นหนังสือต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อพิจารณาถอดถอนคณะรัฐมนตรี ชุดที่ 2 ทั้งคณะ ด้วยเหตุดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท โดยไม่ประกาศราคากลาง และประกาศวิธีคิดคำนวณราคากลาง ตามข้อบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลทางอิเล็คทรอนิค ซึ่งอาจเข้าข่ายส่อขัดกฎหมาย 5 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญ , กฎหมาย ป.ป.ช., พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายอาญามาตรา 157 โดยประธานวุฒิสภารับจะตรวจสอบความถูกต้องและส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ต่อไป

ส่วนที่ประชุม ป.ป.ช. รับทราบคำร้องของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนให้ตรวจสอบการดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมข้อมูล แต่นายกล้านรงค์ จันทิก โฆษก ป.ป.ช.ไม่ยืนยันว่าจะสรุปผลการไต่สวนทัน 49 วัน ตามที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเรียกร้องหรือไม่

ด้านนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีการบริหารจัดการน้ำ จะประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 8 ก.ค.2556 เพื่อพิจารณาคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ให้รัฐบาลดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการดังกล่าว


กลับขึ้นด้านบน