รมว.ศธ.มอบนโยบายการศึกษา พร้อมสานต่อการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา

รมว.ศธ.มอบนโยบายการศึกษา พร้อมสานต่อการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา

รมว.ศธ.มอบนโยบายการศึกษา พร้อมสานต่อการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา

รูปข่าว : รมว.ศธ.มอบนโยบายการศึกษา พร้อมสานต่อการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา

รมว.ศธ.มอบนโยบายการศึกษา พร้อมสานต่อการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสานต่อการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเน้นกิจกรรม โครงงานแทนการเรียนแต่ในห้องเรียน โดยคาดว่าจะแล้วภายใน 2 เดือน

ผู้บริหารระดับสูงแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาเสนอต่อ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายจาตุรนต์ได้ขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร รวมถึงข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะการสานต่อแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะชัดเจนภายในอีกไม่เกิน 2 เดือน เพื่อจะได้นำร่างหลักสูตรใหม่ เข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็น โดยมีสาระสำคัญ คือการลดจำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลดชั่วโมงการสอนในห้องเรียน แล้วเน้นกิจกรรม โครงงานมากขึ้น เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตัวเองของนักเรียนทุกระดับชั้น

ขณะที่การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กหรือแท็บเล็ต ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนกว่า 1,800,000 เครื่อง ขณะนี้ได้ประกวดราคาเสร็จแล้ว โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต่อรองราคา ก่อนจะได้อนุมัติจัดซื้อ  ส่วนการตรวจสอบทุจริต โดยเฉพาะการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ยืนยันว่าจะไม่หยุดชะงัก จะตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำในเรื่องการเตรียมพร้อมจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะด้านภาษา  สร้างความรู้พื้นฐานด้านอาเซียน จัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณวุฒิอาเซียน


กลับขึ้นด้านบน