ก.พลังงานสร้างท่าเรือรับ"ก๊าซแอลเอ็นจี"แห่งที่ 2

ก.พลังงานสร้างท่าเรือรับ"ก๊าซแอลเอ็นจี"แห่งที่ 2

ก.พลังงานสร้างท่าเรือรับ"ก๊าซแอลเอ็นจี"แห่งที่ 2

รูปข่าว : ก.พลังงานสร้างท่าเรือรับ"ก๊าซแอลเอ็นจี"แห่งที่ 2

ก.พลังงานสร้างท่าเรือรับ กระทรวงพลังงานเตรียมหาพื้นที่สร้างท่าเรือรับก๊าซแอลเอ็นจีแห่งที่ 2 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต ขณะที่ บริษัท ปตท. คาดการณ์ ความต้องการใช้พลังงานปีนี้ ขยายตัวมากกว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. คาดการณ์ภาพรวมการใช้พลังงานของไทยปีนี้ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7 ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ที่คาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 4-5 ส่วนหนึ่งมาจากการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำหรับราคาน้ำมันเฉลี่ยปีนี้ คาดว่าจะเคลื่อนไหวในระดับบาร์เรลละ 90-105 ดอลลาร์สหรัฐ และเชื่อว่ายังจะทรงตัวในระดับนี้ต่อไป เพราะหากน้ำมันมีราคาสูงเกินไป ผู้บริโภคจะหันไปใช้ก๊าซธรรมชาติแทน และสหรัฐฯยังค้นพบเทคโนโลยีผลิตน้ำมันจากเชลล์แก๊ส จึงเป็นแรงกดดันให้ราคาตลาดโลกไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก

ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างท่าเรือแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี ให้ได้ปีละ 15 ล้านตัน ช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต จากปัจจุบัน ที่คลังรับจ่าย ในจังหวัดระยองรองรับแอลเอ็นจีได้ปีละ 5 ล้านตัน

แต่นายไพรินทร์ มองว่า ต้นทุนการนำเข้าแอลเอ็นจีที่สูงขึ้น จะกระทบต่อค่าไฟฟ้าในอนาคต รัฐบาลจึงควรเร่งหาข้อสรุปในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกัมพูชาเพื่อเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่จะทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ที่มีแนวโน้มผลิตได้น้อยลง


กลับขึ้นด้านบน