สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยค้านการทำข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิก

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยค้านการทำข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิก

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยค้านการทำข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิก

รูปข่าว : สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยค้านการทำข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิก

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยค้านการทำข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิก ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ แสดงความกังวลหากไทยเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก หวั่นการควบคุมยาสูบของประเทศขาดอิสระ

นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยหากประเทศไทยจะเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก หรือ TPP ตามการเชิญของนายบารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี โรงงานยาสูบจะไม่สามารถสู้กับบุหรี่ต่างชาติได้ จนต้องยุติบทบาทลง ขณะที่ชาวไร่ยาสูบไทยทั้งหมด ต้องเป็นลูกจ้างบริษัทยาสูบข้ามชาติ

ด้าน ศ.เบน แมคเกรดี ผู้อำนวยการโครงการริเริ่มว่าด้วยการค้าการลงทุนและสุขภาพแห่งสถาบันโอนีล เพื่อกฎหมายสุขภาพแห่งชาติและโลก ประเมินความเสี่ยงหากไทยเข้าร่วม TPP จะทำให้บริษัทบุหรี่ต่างชาติ เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้น รวมทั้งโรงงานยาสูบไทยจะไม่มีอำนาจในการออกกฎระเบียบการซื้อขายใบยาสูบ เพราะตามข้อตกลงของ TPP ไทยต้องนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ เพื่อรักษาระดับมาตรฐาน และต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ไทยจะไม่สามารถปกป้องธุรกิจยาสูบภายในประเทศได้

พร้อมกันนี้ เสนอให้รัฐบาลศึกษาผลกระทบ เพื่อประเมินผลเสียด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆ อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจเข้าร่วม TPP และหลังการประชุมวิชาการเรื่องบุหรี่ และสุขภาพครั้งนี้ จะเชิญกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ และยาสูบมาหารือร่วมกันบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ ก่อนเสนอให้รัฐบาลต่อไป
 


กลับขึ้นด้านบน