อสังหาฯ ในอาเซียนรับอานิสงค์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อสังหาฯ ในอาเซียนรับอานิสงค์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อสังหาฯ ในอาเซียนรับอานิสงค์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

รูปข่าว : อสังหาฯ ในอาเซียนรับอานิสงค์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อสังหาฯ ในอาเซียนรับอานิสงค์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจโลกค่อยๆ ฟื้นตัว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากที่สุดในโลก การขยายตัวสูงทางเศรษฐกิจทำให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้มีสภาพคล่องมากขึ้นและภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเติบโต ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้นักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจลงทุนมากขึ้น

 รายงานตัวเลขประมาณการณ์สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า กลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้จะมีการขยายตัวเศรษฐกิจสูงในปีนี้ อาทิ อินโดนีเซียคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว6.1% เนื่องจากการลงทุนมีสภาพคึกคัก 

 
ขณะที่การบริโภคภายในประเทศมีอัตราสูง สำหรับฟิลิปปินส์ คาดเศรษฐกิจจะขยายตัว5.7% ในปีนี้ ปัจจัยหนุนสำคัญประการหนึ่งได้แก่ความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น จากการที่ฟิลิปปินส์ได้รับการปรับระดับความน่าเชื่อถือสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ส่วนไทย มาเลเซีย และเวียดนาม มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวอยู่ในระหว่าง4.5-5.5% 
 
นายคริส ฟอสสิค กรรมการผู้จัดการโจนส์ แลง ลาซาลล์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของภูมิภาคนี้จะส่งผลให้ความต้องการใช้อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีการขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานและโกดังสินค้าซึ่งจะทำให้มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มนี้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน กำลังการซื้อที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคจะทำให้อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย 
 
ตลาดอาคารสำนักงาน 
 
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้กระตุ้นให้ภาคธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการขยายตัว บริษัทต่างๆ มีการจ้างบุคลากรเพิ่ม จึงเกิดความต้องการใช้อาคารสำนักงานมากขึ้น ในขณะที่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างจำเป็นต้องพัฒนาให้มีการสร้างอาคารสำนักงานที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจที่ตามมากับการเข้ามาของการลงทุนจากต่างประเทศ
 
มีความเป็นไปได้ว่าในปี2557 ตลาดอาคารสำนักงานในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีดีมานด์หรือความต้องการพุ่งสูงขึ้น และซัพพลายหรือปริมาณพื้นที่ว่างให้เช่าจะมีเหลือต่ำเป็นประวัติการณ์ 
 
ตลาดอาคารสำนักงานในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นแนวโน้มนี้ได้เป็นอย่างดี โดยในไตรมาสแรกของปีนี้เพียงไตรมาสเดียว ความต้องการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง7.4% และเมื่อมองย้อนหลังไป4 ปี พบว่าความต้องการมีขยายตัวสูงถึงเกือบ 150% 
 
ส่วนที่ฟิลิปปินส์ ตลาดอาคารสำนักงานของกรุงมะนิลามีความต้องการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งนำไปสู่การขยายการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานออกไปยังทำเลนอกศูนย์กลางธุรกิจ 
 
ที่มาเลเซีย แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงเลือกตั้ง แต่โดยรวมเศรษฐกิจของประเทศยังคงมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยในไตรมาสหนึ่งของปีนี้ มีบริษัทต่างๆ เช่าพื้นที่สำนักงานอย่างคึกคักคาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของมาเลเซีย จะกระตุ้นให้มีความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้น และซึมซับปริมาณซัพพลายที่มีอยู่ค่อนข้างมากในตลาดอาคารสำนักงานของกรุงกัวลาลัมเปอร์ 
 
สำหรับประเทศไทย ตลาดอาคารสำนักงานของกรุงเทพฯ เริ่มมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยพบว่าอาคารสำนักงานเกรดในเขตศูนย์กลางธุรกิจเริ่มขาดแคลนเนื่องจากบริษัทต่างๆที่เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานมีการขยายกิจการและต้องการใช้พื้นที่สำนักงานเพิ่ม ในขณะที่ไม่มีซัพพลายสร้างเสร็จเพิ่มส่งผลให้ค่าเช่าขยับเพิ่มสูงขึ้น 
 
อสังหาริมทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรม 
 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ความต้องการใช้อสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น โรงงาน โกดัง/ศูนย์กระจายสินค้ามีการขยายตัวสูงและมีแนวโน้มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อไปอีกเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า ปริมาณการค้าในภูมิภาคนี้จะเพิ่มสูงขึ้นถึง130% ในช่วง10 ปีข้างหน้า โดยราคาและค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรมของบางประเทศในภูมิภาคเริ่มปรับตัวสูงขึ้น จากการที่มีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นและซัพพลายในตลาดที่เริ่มเหลือน้อยลง การลงทุนจากต่างชาติที่มีเข้ามาต่อเนื่องประกอบกับการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นของบางประเทศในภูมิภาคคาดว่าจะกระตุ้นให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีการขยายการพัฒนาออกไปในตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาค ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 
อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า 
 
ผู้ประกอบการค้าสินค้าแบรนด์อินเตอร์จากต่างประเทศและผู้ประกอบการภายในประเทศ มีการขยายและเปิดสาขาใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง จากการที่ประชากรของภูมิภาคนี้มีกำลังการซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น 
 
ตัวอย่างเช่นประเทศไทย ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ มีการเช่าพื้นที่อย่างคึกคัก โดยมีทั้งแบรนด์สินค้าระหว่างประเทศรายใหม่เข้ามาเปิดสาขาใหม่ และแบรนด์สินค้าที่มีอยู่เดิมขยายสาขาเพิ่มเติมทำให้ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้ายังคงขยับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง 
 
ตลาดศูนย์การค้าในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการมีประชากรจำนวนมาก ประกอบกับผู้บริโภคมีกำลังการซื้อสูงขึ้น ความต้องการใช้พื้นที่ศูนย์การค้าที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าของจาการ์ตาปรับตัวขึ้นไปแล้ว 4.9%ในไตรมาสแรกของปีนี้ 


กลับขึ้นด้านบน