สหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิจีเอสพี สินค้า 7 รายการ

สหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิจีเอสพี สินค้า 7 รายการ

สหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิจีเอสพี สินค้า 7 รายการ

รูปข่าว : สหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิจีเอสพี สินค้า 7 รายการ

สหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิจีเอสพี สินค้า 7 รายการ

 นางปราณี  ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ในการทบทวนโครงการจีเอสพี (GSP) สหรัฐฯ ประจำปี 2555 กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ฯ ณ กรุงวอชิงตันได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันไม่ให้สหรัฐฯ ระงับสิทธิ GSP แก่สินค้าไทย ซึ่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ประกาศคงสิทธิจีเอสพี ให้แก่สินค้าไทยในกรณี  De  Minimis  Waivers รวมทั้งสิ้น 7 รายการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 
 
นางปราณี กล่าวว่า การทบทวนโครงการ GSP สหรัฐฯ ประจำปี 2555 สหรัฐฯ คงสิทธิ GSP ให้สินค้าไทยกรณีที่สินค้ามีส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ สูงกว่าร้อยละ  50  แต่มูลค่าที่สหรัฐฯ นำเข้าจากทั่วโลกของสินค้าดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่สหรัฐฯ กำหนดไว้ (ปี 2555 เท่ากับ 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  ทั้งนี้ในการประกาศผ่อนผันการระงับสิทธิ GSP ครั้งนี้ทำให้สินค้าที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ จากอัตราภาษีปกติที่จัดเก็บร้อยละ 1.8 – 6.4  ซึ่งในปี 2555 ไทยสามารถลดหย่อนภาษีนำเข้าได้กว่า 44 ล้านบาท 
 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การทบทวนโครงการจีเอสพี สหรัฐฯ ประจำปี 2555 ปรากฏว่าไทยไม่มีรายการที่สหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธิจีเอสพี ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าที่ไทยเคยได้รับสิทธิจีเอสพี จากสหรัฐฯ จะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทุกรายการ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกควรเร่งใช้ประโยชน์จากสิทธิจีเอสพี ที่ไทยยังคงได้รับให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ให้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย 


กลับขึ้นด้านบน