เตือนสถานศึกษาในภาคเหนือเฝ้าระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก

เตือนสถานศึกษาในภาคเหนือเฝ้าระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก

เตือนสถานศึกษาในภาคเหนือเฝ้าระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก

รูปข่าว : เตือนสถานศึกษาในภาคเหนือเฝ้าระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก

เตือนสถานศึกษาในภาคเหนือเฝ้าระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ระบุ ตั้งแต่ต้นปี - ปัจจุบัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากแล้วกว่า 1,500 คน ขณะที่สถานศึกษาบางแห่ง เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองเด็ก หลังพบเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก

ครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียน และแนะนำให้เด็กหมั่นล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ หลังมีนักเรียนป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก 1 คน จึงให้หยุดการเรียน และเร่งทำความสะอาดของเล่น และอุปกรณ์การเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ระบุว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ในจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่พบการระบาด โดยสถิติตั้งแต่ ต้นต้นปี - มิ.ย.มีผู้ป่วย 377 คน กระจายตามพื้นที่ต่างๆ แต่ได้แจ้งเตือนไปตามสถานศึกษาที่มีเด็กเล็ก ให้ตรวจสอบ และทำความสะอาดเครื่องเล่น และสถานที่อยู่เสมอ

ขณะที่สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ในภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 ระบุว่า มีผู้ป่วยสะสมรวมแล้ว 1,527 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กแรกเกิด ถึง 4 ปี เชื่อว่าการติดเชื้อ มาจากการทำกิจกรรม ร่วมกันในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์


กลับขึ้นด้านบน