"เฉลิม"สั่งพัฒนาระบบแรงงานรับประชาคมอาเซียนภายใน 3 เดือน

"เฉลิม"สั่งพัฒนาระบบแรงงานรับประชาคมอาเซียนภายใน 3 เดือน

"เฉลิม"สั่งพัฒนาระบบแรงงานรับประชาคมอาเซียนภายใน 3 เดือน

รูปข่าว : "เฉลิม"สั่งพัฒนาระบบแรงงานรับประชาคมอาเซียนภายใน 3 เดือน

ภาคประชาสังคมด้านแรงงาน เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ ให้ความสำคัญกับปัญหาเเรงงาน ขณะที่วันแรกของการเข้าทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนภายใน 3 เดือน พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รวมถึงเร่งป้องกันและแก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหาร เเละข้าราชการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับมอบนโยบายปฏิบัติราชการ ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ของปีงบประมาณ 2556

โดยจะเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กทำงานในรูปแบบที่เลวร้าย ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายภาคส่วนเร่งให้ดำเนินการ เพื่อให้มีกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ

ส่วนนโยบายปี 2557 จะเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี รวมถึงแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ ขณะที่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการทำงานอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมในวัยทำงาน ก็จะขับเคลื่อนคู่ขนานกันไป

ขณะที่ นายชาลี ลอยสูง ประธาน คณะกรรมการสมานฉันท์เเรงงานไทย ให้ความเห็นว่า นโยบายส่วนใหญ่ ไม่ต่างจากนโยบายเดิมมากนัก เเต่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่รัฐมนตรีคนใหม่ จะได้สานต่องานเดิมที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก

นอกจากนี้ ยังเสนอกระทรวงเเรงงาน เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น เเละปัญหาของเเรงงาน ให้มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม เเละการเข้าไม่ถึงสิทธิประกันสังคม


กลับขึ้นด้านบน