ครม.-คสช.มีมติแก้รัฐธรรมนูญทำประชามติ

ครม.-คสช.มีมติแก้รัฐธรรมนูญทำประชามติ

ครม.-คสช.มีมติแก้รัฐธรรมนูญทำประชามติ

รูปข่าว : ครม.-คสช.มีมติแก้รัฐธรรมนูญทำประชามติ

ครม.-คสช.มีมติแก้รัฐธรรมนูญทำประชามติ การประชุม ครม.-คสช.วันนี้ (19 พ.ค.2558) มีมติร่วมกันแล้ว ที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557 มาตรา 46 เพื่อเปิดทางให้จัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คาดว่าจะส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาได้ไม่เกินวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ยอมรับว่าแผนการดำเนินงานหรือโรดแมป คสช. ต้องขยายออกไปจากเดิมจากการที่ต้องทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ถ้าคำนวณกรอบเวลาตามโรดแมปเดิมหลังสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวันที่ 6 สิงหาคมปี 2558 เสร็จแล้ว ก็ต้องนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นมาจัดออกเสียงประชามติ ซึ่งตามกรอบ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ปี 2552 มีกรอบเวลาว่าต้องกำหนดวันออกเสียงประชามติไม่น้อยกว่า 90 วัน และต้องไม่เกินกว่า 120 วัน นับจากวันที่นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นับจากวันที่ สปช. ลงมติแล้วเสร็จจากนั้นก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะเดียวกัน กกต.ก็ต้องกำหนดวันออกเสียงประชามติภายใน 7 วัน ด้วยกรอบเวลาตามกฎหมาย การออกเสียงประชามติหากใช้เวลาแค่ 90 วัน ก็น่าจะไม่เกินวันที่ 28 พฤศจิกายน ปี 2558 แต่หากใช้เวลา 120 วันเต็ม ก็น่าจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 28 ธันวาคม ปี 2558 บวกลบวันเวลาแล้ว โรดแมป คสช. ขยายไปอีก 3-4 เดือน การเลือกตั้งครั้งใหม่ก็น่าจะเกิดขึ้น ต้นเดือนเมษายน ปี 2559 หรือในเดือนพฤษภาคมปี 2559


กลับขึ้นด้านบน