กำแพงเพชร-สุโขทัย เร่งรณรงค์ป้องกัน "โรคมือ เท้า ปาก" หลังพบนร.ป่วยเพิ่มขึ้น

กำแพงเพชร-สุโขทัย เร่งรณรงค์ป้องกัน "โรคมือ เท้า ปาก" หลังพบนร.ป่วยเพิ่มขึ้น

กำแพงเพชร-สุโขทัย เร่งรณรงค์ป้องกัน "โรคมือ เท้า ปาก" หลังพบนร.ป่วยเพิ่มขึ้น

รูปข่าว : กำแพงเพชร-สุโขทัย เร่งรณรงค์ป้องกัน "โรคมือ เท้า ปาก" หลังพบนร.ป่วยเพิ่มขึ้น

กำแพงเพชร-สุโขทัย เร่งรณรงค์ป้องกัน การระบาดของโรคมือเท้าปาก ในจ.กำแพงเพชร และสุโขทัย ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งรณรงค์ป้องกัน โดยเฉพาะในโรงเรียน เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่ม

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดที่มาในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งในจ.กำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 มีผู้ป่วยแล้ว 255 คน โดยพบในเขตอำเภอเมืองมากที่สุดถึง 116 คน

 
ด้านจ.สุโขทัย นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.สุโขทัย ระบุว่า ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์โรคมือเท้าปากอย่างใกล้ชิด เพราะปีนี้พบผู้ป่วยมากถึง 297 คน จึงได้แจ้งไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง ที่มีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ให้เฝ้าระวังหากพบเด็กมีไข้และมีตุ่มใสขึ้นตามผิวหนัง มือ เท้าและปาก ให้นำไปพบแพทย์ ส่วนโรงเรียนที่พบผู้ป่วยก็ให้ปิดโรงเรียนทำการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอน และของเล่นทันที


กลับขึ้นด้านบน