กลุ่มคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.นครศรีธรรมราช ประท้วงความล้มเหลวของกรรมการ

กลุ่มคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.นครศรีธรรมราช ประท้วงความล้มเหลวของกรรมการ

กลุ่มคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.นครศรีธรรมราช ประท้วงความล้มเหลวของกรรมการ

รูปข่าว : กลุ่มคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.นครศรีธรรมราช ประท้วงความล้มเหลวของกรรมการ

กลุ่มคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.นครศรีธรรมราช ประท้วงความล้มเหลวของกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมโครงการศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องยุติลงกลางคัน หลังจากกลุ่มผู้คัดค้าน ได้รวมตัวประท้วงกลางที่ประชุม

กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ชูป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วม โครงการศึกษาโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ในเขตพื้นที่หัวไทร ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้ง โดยมีคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ รวม 41 คนได้ประชุมเป็นนัดแรก โดยมีวาระสำคัญคือการนำคณะกรรมการทั้งหมด ไปศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีใต้

 
กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.หัวไทร ผลัดเปลี่ยนกันอภิปราย ถึงความไม่ชอบธรรมของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เนื่องจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ล้มเหลวไปแล้วถึง 2 ครั้ง
 
ขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ทำหนังสือแจ้งมาแล้วว่า ไม่มีแผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่หัวไทร ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปด้วยความตึงเครียด และต้องปิดการประชุมลงในที่สุด
 
ขณะที่การแต่งตั้งคณะกรรมชุดนี้ ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้สถานการณ์ต่อต้าน โรงไฟฟ้าถ่านหินในอำเภอหัวไทร เริ่มตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ เห็นว่าภาครัฐไม่มีความจริงใจในการดำเนินการ


กลับขึ้นด้านบน