รมว.ศธ.สั่งทบทวนงบประมาณปี2557

รมว.ศธ.สั่งทบทวนงบประมาณปี2557

รมว.ศธ.สั่งทบทวนงบประมาณปี2557

รูปข่าว : รมว.ศธ.สั่งทบทวนงบประมาณปี2557

รมว.ศธ.สั่งทบทวนงบประมาณปี2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งทบทวนงบประมาณประจำปี 2557 หลังพบว่าสูงกว่า 40,000ล้านบาท พร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไม่ใช่การยุบโรงเรียน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงการแปรญัติงบประมาณประจำปี 2557 หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีการของบแปรญัตติรวมแล้วกว่า 40,000 ล้านบาท เพิ่มจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 8.65 ซึ่งถือเป็นยอดที่สูงมาก จึงได้สั่งการให้องค์กรหลักต่าง ๆ กลับไปพิจารณาอีกครั้ง

โดยให้พิจารณาถึงความจำเป็น และ ภารกิจหน้าที่ เช่น การจัดหาแท็บเล็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษาหน้า ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณ สูงถึง 2,400ล้านบาท หรือ การติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง ที่ต้องใช้งบฯ ถึง 50,000ล้านบาท ซึ่งต้องดูว่าเป็นภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไม่

ส่วนการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบให้ไปพิจารณาการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไม่ใช่เป็นเรื่องการยุบหรือไม่ยุบโรงเรียน

ส่วนการจัดซื้อรถตู้ที่ สพฐ.ชี้แจงว่าเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนั้น พบว่า จะมีการนำไปใช้งานอื่นด้วย จึงได้ให้ไปพิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดซื้อ โดยเน้นไปที่ความจำเป็นในการใช้งาน และ ทางเลือกอื่นๆทดแทนการจัดซื้อ คาดว่า จะสามารถสรุปเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 8 ก.ค.2556

 


กลับขึ้นด้านบน