"พงศ์เทพ" ยัน "กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท" ไม่ขัดรธน.-เตรียมศึกษาคำสั่งศาลโครงการน้ำ

"พงศ์เทพ" ยัน "กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท" ไม่ขัดรธน.-เตรียมศึกษาคำสั่งศาลโครงการน้ำ

"พงศ์เทพ" ยัน "กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท" ไม่ขัดรธน.-เตรียมศึกษาคำสั่งศาลโครงการน้ำ

รูปข่าว : "พงศ์เทพ" ยัน "กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท" ไม่ขัดรธน.-เตรียมศึกษาคำสั่งศาลโครงการน้ำ

วันนี้ (5ก.ค.56) จะมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองกลาง กรณีโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ ขณะที่เมื่อวานนี้ (4ก.ค.56) มีหลายคนในรัฐบาลที่ออกมาประสานเสียงโต้แย้งความเห็นของ ศ.คณิต น นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ถึงความเป็นห่วงต่อกรณีกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่า การออกร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง หรือ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแน่นอน เพราะเงินที่กู้มาไม่ถือเป็นเงินแผ่นดิน อีกทั้ง มีการกู้เงินทำนองนี้มาหลายรัฐบาลแล้ว ส่วนการรับฟังความคิดเห็น และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น รัฐบาลทำอยู่แล้วและทำแน่นอน

 
ขณะที่มีการระบุว่า การออกร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท จะทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบไม่ได้นั้น รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ใช่แน่นอน เพราะฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจที่จะสอบถาม ติติง ตั้งกระทู้ หรือแม้กระทั่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล สิ่งเหล่านี้ทำได้อยู่แล้ว
 
ด้านนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุถึงร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ว่า เงินกู้ไม่ใช่เงินแผ่นดิน เพราะเป็นเงินที่มิได้ส่งบัญชีคลัง แต่เป็นเงินกู้จากแหล่งเงินอื่น และต้องใช้จ่ายได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินเท่านั้น ดังนั้นเมื่อไม่ใช่เป็นการจ่ายเงินแผ่นดิน จึงไม่อยู่ในบังคับมาตรา 169 ของรัฐธรรมนูญ
 
นอกจากนั้นยังระบุถึงถึงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ว่า การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จึงไม่ใช่การจ่ายเงินแผ่นดินตามมาตรา 169 ของรัฐธรรมนูญ การใช้จ่ายเงินกู้จะกำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่ชัดเจน มิใช่การหลีกเลี่ยงการควบคุม การใช้จ่ายตามระบบงบประมาณ และได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมไว้ในร่าง พ.ร.บ.ด้วย

    

 
ด้านนายไพจิต ศรีวรขาน รองประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. .... กล่าวว่าข้อเสนอของ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ เพราะในวันที่ 10 กรกฎาคม กรรมาธิการจะประชุมสรุปรายงานและตรวจเช็ครายงานที่จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง และหากเอกสารไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะยื่นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาได้ในวันเดียวกัน เพื่อให้ประธานฯพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระต่อไป
 
ส่วนข้อเสนอของคปก. เชื่อว่าหากนำไปพิจารณาในวาระ 2 น่าจะเป็นประโยชน์กว่าการที่จะนำมาทบทวนในชั้นกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง
 
ส่วนนายประสาร มฤคพิทักษ์ สว.สรรหา แกนนำกลุ่ม40 สว. เปิดเผยว่า หากร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 2 ล้านล้านบาท ผ่านรัฐสภาทั้งในชั้นสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ทางกลุ่ม40สว.จะเข้าชื่อเพื่อยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 169ตามที่คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมายมีความเห็นหรือไม่
 
และหลังจากศาลปกครองมีคำสั่งในโครงการบริหารจัดการน้ำที่ให้รัฐบาลไปรับฟังความคิดเห็นชองประชาชนและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะลงนามสัญญากับเอกชน วันนี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองกลางในคดีโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท จะมีการประชุมคณะทำงานภายในเพื่อศึกษาคำสั่งของศาลและรวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วนพิจารณา ซึ่งคงยังไม่ได้ข้อสรุปเลยทันที 


กลับขึ้นด้านบน