กฏหมายควบคุมยาสูบไทย “ล้าสมัย-ไม่ครอบคลุม”

กฏหมายควบคุมยาสูบไทย “ล้าสมัย-ไม่ครอบคลุม”

กฏหมายควบคุมยาสูบไทย “ล้าสมัย-ไม่ครอบคลุม”

รูปข่าว : กฏหมายควบคุมยาสูบไทย “ล้าสมัย-ไม่ครอบคลุม”

กฏหมายควบคุมยาสูบไทย “ล้าสมัย-ไม่ครอบคลุม” นักวิชาการระบุ กฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทยล้าสมัย ไม่ทันกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ ในขณะที่บริษัทบุหรี่เลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่อสารไปยังเยาวชน เพราะยากต่อการควบคุมทางกฏหมาย

 การเสวนาหัวข้อ "เปิดโปง ใครรับ ใครสนับสนุน โฆษณายาสูบ" ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ระบุความล้าสมัยของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2535 ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ แสดงเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ในสื่อต่างๆ ที่ไม่ทันกับกลยุทธ์ทางการตลาด การโฆษณาข้ามพรมแดนผ่านเคเบิลทีวี อินเทอร์เนต การถ่ายทอดสดและสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ ที่ต้องปรับปรุงข้อกฏหมายให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และครอบคลุมแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะคำนิยามผลิตภัณฑ์ยาสูบให้รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งการโฆษณาที่ต้องครอบคลุมการตลาดรูปแบบใหม่ที่ใช้สื่อบุคคลส่งเสริมการขาย เช่น พริตตี้ การกำหนดอายุของผู้ซื้อ ผู้ขาย และสถานที่จำหน่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ นักวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า บริษัทบุหรี่เลือกใช้สื่อออนไลน์ และสื่ออิเลกทรอนิกส์ เป็นช่องทางสื่อสารการตลาดสู่เยาวชนเพราะยากต่อการบังคับใช้กฏหมาย นอกจากวิธีการโฆษณาผ่านบุคคลแล้ว ยังพบรูปแบบการเปิดพื้นที่พบปะกันของบรรดานักสูบด้วย


กลับขึ้นด้านบน