เตรียมปรับปรุงวัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เตรียมปรับปรุงวัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เตรียมปรับปรุงวัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

รูปข่าว : เตรียมปรับปรุงวัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เตรียมปรับปรุงวัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนมรดกโลก การเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก กำลังมีการต่อต้านจากร้านจำหน่ายสินค้าภายในวัด ซึ่งปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น หลายฝ่ายมองว่าอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง และส่งผลลบต่อการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก

รูปปั้นเทพเจ้าสิ่งเคารพตามความเชื่อ และ อาคารต่างๆ ที่สร้างอยู่ในเขตวัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช อนาคตอาจจะถูกเคลื่อนย้าย และ รื้อถอน ออกจากเขตสังฆาวาส เพราะเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ ไม่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในอดีต ทำให้ทางวัดพระมหาธาตุวรวิหาร เตรียมย้ายรูปสักการะบูชาทั้งหมด ไปอยู่ในพื้นที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศเขตสังฆาวาส หลังยูเนสโก รับรองวัดพระมหาธาตุวรวิหาร ขึ้นบัญชีเบื้องต้นการเป็นมรดกโลก

พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรวิหาร กล่าวว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุ ทำตามหลักเกณฑ์มรดกโลก ที่กำหนดพื้นที่วัด และ สถาปัตยกรรมต่างๆ ในเขตสังฆาวาส และพุทธาวาส ต้องสื่อความหมายทางพุทธศาสนา และพุทธประวัติเท่านั้น

ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ และไม่เกี่ยวข้อง ต้องย้ายออกทั้งหมด ซึ่งเชื่อว่าการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบด้านจิตใจของประชาชนที่เข้าสักการะรูปปั้น และสิ่งเคารพภายในวัด

ด้านผู้ประกอบการในศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ระลึกในวัดพระมหาธาตุวรวิหาร ไม่เห็นด้วย กับวัดพระมหาธาตุ และ คณะกรรมการผลักดันพระธาตุสู่มรดกโลก ที่จัดระเบียบร้านค้า ด้วยการรื้อถอน หรือย้ายศูนย์จำหน่ายสินค้าออกจากพื้นที่วัด เพราะจะส่งผลกระทบกับอาชีพ

กระแสที่อาจจะเกิดการต่อต้านของกลุ่มผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก หากมีการรื้อถอนหรือย้านสถานที่ ทำให้คณะกรรมการผลักดันวัดพระหาธาตุสู่มรดกโลกระดับจังหวัด วิตกว่าหากเกิดมวลชนออกมาต่อต้านจริง อาจจะส่งผลลบต่อการขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ด้านชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้เกี่ยวข้องต้องทำความเข้าใจก่อนเกิดมวลชนขึ้นมา ไม่เช่นนั้นอาจทำให้คณะกรรมการมรดกโลก ไม่นำวัดพระมหาธาตุเข้าพิจารณา เนื่องจากสร้างผลกระทบกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน


กลับขึ้นด้านบน