เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งป้องกันไข้เลือดออกในภาคอีสาน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งป้องกันไข้เลือดออกในภาคอีสาน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งป้องกันไข้เลือดออกในภาคอีสาน

รูปข่าว : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งป้องกันไข้เลือดออกในภาคอีสาน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งป้องกันไข้เลือดออกในภาคอีสาน สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานตอนล่างในช่วงเดือน ม.ค. ถึง ปัจจุบัน พบผู้ป่วยแล้วกว่า 5,000คน เสียชีวิต 5 คน โดยจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยมากที่สุดกว่า 2,000 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เร่งฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลายตามบ้านเรือนประชาชน และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมถึงแจกจ่ายทรายอะเบท เพื่อนำไปเทบริเวณที่มีน้ำขัง กำจัดลูกน้ำยุงลาย

พร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังพบว่าในช่วงเดือนมกราคม-ปัจจุบัน มีผู้ป่วยในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่างแล้ว 5,406 คน ผู้เสียชีวิต 5 คน โดยจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยมากที่สุดถึง 2,431 คน เสียชีวิต 2 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา 3 เท่า โดยกลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มวัยเรียน อายุระหว่าง 14- 24 ปี

ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกาศเป็นภัยพิบัติ หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมในอำเภอกันทรวิชัย อำเภอเมือง อำเภอวาปีปทุม พยัคฆภูมิพิสัย และโกสุมพิสัย แล้ว 969 คน เสียชีวิตแล้ว 1 คน

โดยส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่หาข้อมูล และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน เพิ่มความเข้มงวดในป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมสังเกตอาการ หากพบผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ไข้สูง ไข้ไม่ลด แนะนำให้รีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคอ้วนต้องระวังมากเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ป่วยอาจช็อคและเสียชีวิตได้


กลับขึ้นด้านบน