รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายเชิงรุกแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายเชิงรุกแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายเชิงรุกแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า

รูปข่าว : รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายเชิงรุกแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายเชิงรุกแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายเชิงรุกแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของกรมป่าไม้และกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการจับกุมดำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่า

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมป่าไม้ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน เน้นรวดเร็ว โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยจะทำงานเชิงรุก เดินหน้าแก้ปัญหาการบุกรุกเข้าครอบครองพื้นที่ป่า เพื่อดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้น โดยจากนี้ไปจะตั้งกรอบเวลาทำงานให้กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จับกุมผู้บุกรุกป่า โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และบริเวณเขาแผงม้า พร้อมยืนยัน ไม่มีนโยบายเอื้อประโยชน์ให้ผู้บุกรุกป่า

นอกจากนี้จะเร่งรัดการรับรองสิทธิทำกิน หรือ สทก. จำนวน 500,000 ราย ซึ่งขณะนี้มอบไปแล้ว 4,000 คน และกำหนดให้ผู้รับ สทก. ร่วมกับกรมป่าไม้ในการฟื้นฟูสภาพป่า และจัดหางบประมาณเพิ่มค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ต้องทำงานเสี่ยงกับอิทธิพลของนายทุน

โดยนายวิเชษฐ์ เน้นย้ำ ทุกหน่วยงานภายในกระทรวง ต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยไม่แบ่งแยก และย้ำว่าจะไม่มีการซื้อขายตำแหน่งในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี


กลับขึ้นด้านบน