สัมผัสความเรียบง่ายในนิทรรศการ ศิลปะและการออกแบบ "มาโนช กงกะนันทน์"

สัมผัสความเรียบง่ายในนิทรรศการ ศิลปะและการออกแบบ "มาโนช กงกะนันทน์"

สัมผัสความเรียบง่ายในนิทรรศการ ศิลปะและการออกแบบ "มาโนช กงกะนันทน์"

รูปข่าว : สัมผัสความเรียบง่ายในนิทรรศการ ศิลปะและการออกแบบ "มาโนช กงกะนันทน์"

สัมผัสความเรียบง่ายในนิทรรศการ ศิลปะและการออกแบบ กว่า 60 ปีในวงการศิลปะ ผศ.มาโนช กงกะนันทน์ ไม่เพียงวางรากฐานภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แต่ยังฝากผลงานที่คงเอกลักษณ์เรียบง่ายไว้หลายชิ้น และส่งต่อความสุขจากงานศิลปะนี้ในนิทรรศการศิลปะและการออกแบบ มาโนช กงกะนันทน์

แม้ตัดทอนรายละเอียดให้เรียบง่าย แต่ผลงานสีน้ำมัน "หมู่บ้านในฝัน" ยังเห็นได้ชัดว่า เป็นบ้านทรงไทยหลายหลังมีหลังคายอดแหลมทับซ้อนกัน การแสดงวิถีไทยผ่านสถาปัตยกรรม คือเอกลักษณ์ในผลงานของ ผศ.มาโนช กงกะนันทน์ โดยเน้นความเรียบง่ายที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะแบบญี่ปุ่น ซึ่งนำสมัยมากเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว เทียบได้กับงานกราฟฟิกดีไซน์ในปัจจุบัน  

 
ผศ.อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร กล่าวว่า อ.มาโนชใช้ภูมิปัญญาของไทย ศิลปะไทยมาอยู่ในงาน คนที่ทำงานกราฟฟิกปัจจุบันมักไม่ค่อยแตะ กลายเป็นงานตะวันตกไป เป็นตัวอย่างที่ดีเราไม่ได้ทิ้งรากฐานแต่เรามาเสนอในรูปแบบใหม่

    

 
นอกจากนี้ ผศ.มาโนช กงกะนันทน์ ยังเป็นผู้ริเริ่มสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และฝากผลงานไว้หลายรูปแบบ ทั้งจิตรกรรมฝาหนัง ประติมากรรม งานออกแบบตัวอักษรและสิ่งพิมพ์ รวมถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตกแต่งภายใน ในหลายสถานที่สำคัญ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคล็ดลับสร้างงานทั้งหมดนี้มาจากพื้นฐานการวาดเส้นที่มั่นคง
 
กว่า 60 ปีในวงการศิลปะ ผศ.มาโนช กงกะนันทน์ มีความสุขกับการสร้างงานศิลปะ และให้ผลงานส่งต่อความสุขแก่ผู้ได้ชม
 


กลับขึ้นด้านบน