ปัญหาข้อหมายม.สันติภาพโลก

ปัญหาข้อหมายม.สันติภาพโลก

ปัญหาข้อหมายม.สันติภาพโลก

รูปข่าว : ปัญหาข้อหมายม.สันติภาพโลก

ปัญหาข้อหมายม.สันติภาพโลก ไทยพีบีเอสตรวจสอบกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า " มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก" ที่ คณะกรรมการอุดมศึกษา ระบุว่า อาจผิดตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา และการประสาทปริญญากิตติมศักดิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งพบข้อมูลอีกว่า สถาบันนี้แยกออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามแนวทางของตัวเองแต่ที่เหมือนกันคือมอบปริญญากิตติมศักดิ์ แต่ผู้บริหารบางคนของสถาบันที่เกี่ยวข้องปฏิเสธข้อกล่าวหาเรียกรับเงินอย่างไม่สมเหตุผล จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เว็บไซต์ ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า World peace academy cyber u pakistan อ้างว่าเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เน้นเนื้อหาด้านสันติภาพ บางส่วนของหน้าเว็บไซต์ พบผู้บริหารของของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ปรากฎว่าไปร่วมกิจกรรมของสถาบันนี้ ขณะที่เว็บไซต์เฟซบุ๊คของหน่วยงานนี้ อ้างว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการได้ในประเทศไทยแล้ว

ภาพที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงหน่วยงานที่จัดตั้งในต่างประเทศ กับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และแต่ละส่วนยังทำกิจกรรมหลักของตน คือจัดงานประสาทปริญญากิตติมศักดิ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกหรือ WPU ปฏิเสธการเรียกเก็บเงินเกินกว่า 15,000 บาท และอ้างว่าเป็นพฤติกรรมของกลุ่มอื่น แต่ผู้บริหารของ WPU 2 ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรียกรับเงินมากกว่าและจัดงานไม่เก็บค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกถูกตรวจสอบจากหลายหน่วยงาน ถึงพฤติกรรมการเรียกตัวเองเป็นมหาวิทยาลัย จัดงานประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งตามกฎหมายของไทย

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยึดตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา 2546 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาต ต้องนำเสนอแผนโครงการที่ระบุทั้งที่ตั้ง หลักสูตร แผนบริหารจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดอื่น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนาม

เมื่อฝ่ายหนึ่งอ้างอิงสิทธิตามรัฐธรรมนูญถึงเสรีภาพทางการศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ขณะที่อีกฝ่าย ยึดตามพระราชบัญญัติ และย้ำว่าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศ ต้องยึดตามกฎหมายของไทยเท่านั้น

กระบวนการยุติธรรมอาจเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่จะตัดสินมุมมองที่แตกต่างในเรื่องนี้ ขณะที่ยังมีการเคลื่อนไหวจากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ที่อาจยังเดินหน้าจัดกิจกรรมประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ต่อไป และยังไม่มีคำตอบจากภาครัฐว่า เมื่อยังไม่มีคำตัดสินที่เป็นที่สิ้นสุด กิจกรรมเหล่านี้จะยังดำเนินต่อไปได้หรือไม่ และอะไรคือสิ่งที่ประชาชนผู้ถูกชักชวนเข้าร่วมงานหรือได้รับปริญญาจากสถาบันนี้ไปแล้ว ควรยึดเป็นแนวปฎิบัติ


กลับขึ้นด้านบน