สปสช.ทำระบบเตียงสำรอง ในระบบหลักประกันสุขภาพ

สปสช.ทำระบบเตียงสำรอง ในระบบหลักประกันสุขภาพ

สปสช.ทำระบบเตียงสำรอง ในระบบหลักประกันสุขภาพ

รูปข่าว : สปสช.ทำระบบเตียงสำรอง ในระบบหลักประกันสุขภาพ

สปสช.ทำระบบเตียงสำรอง ในระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช.จัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย เพื่อจัดหาเตียงสำรองในโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน กรณีที่เป็นผู้ป่วยโรคยากที่เกินศักยภาพ ในระบบปกติไม่สามารถให้บริการได้

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อจัดทำระบบสำรองเตียง สำหรับรับการส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลในระบบปกติ ที่ไม่สามารถให้บริการได้ เช่น ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง, ไม่มีอุปกรณ์การรักษา, ไม่มีห้อง หรือเตียงสำหรับผู้ป่วยหนัก หรือห้องไอ ซี ยู โดยจะส่งต่อผู้ป่วยให้ไปรับบริการยังโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1,056 แห่ง ที่มีการสำรองเตียง ซึ่งกลไกศูนย์ประสานงานการส่งต่อนี้ มีผู้เข้ารับบริการกว่า 4,000 คนต่อปี และจ่ายเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลจากการส่งต่อผู้ป่วยกว่าปีละ 90ล้านบาท

โดยจะต้องเป็นโรค และต้องการรักษาอย่างทันท่วงที หรือเป็นการรักษาเฉพาะสาขาที่ไม่มีในบริการภาครัฐในพื้นที่ และไม่สามารถส่งต่อได้ โดยหากไม่รักษาจะเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น การผ่าตัดสมอง, การใช้เครื่องช่วยหายใจ, การดูแลเด็กแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย เป็นต้น ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานติดต่อหาเตียง ตลอด24 ชั่วโมง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 1330


กลับขึ้นด้านบน