"ชัชชาติ"ให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมตรวจสอบจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี

"ชัชชาติ"ให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมตรวจสอบจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี

"ชัชชาติ"ให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมตรวจสอบจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี

รูปข่าว : "ชัชชาติ"ให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมตรวจสอบจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ตัวแทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีของขสมก. เพื่อความโปร่งใส

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้ตัวแทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมเป็นคณะทำงานในการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ TOR ซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 3,183 คัน งบประมาณ13,000 ล้านบาท เพื่อร่วมสังเกตการณ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเมล์ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงการส่งมอบ เพื่อทำให้งบประมาณมีความคุ้มค่ามากที่สุด

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น กล่าวว่า การจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีเป็นโครงการนำร่อง เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันระหว่างรัฐกันเอกชน และ ทางองค์กรฯ ก็จะติดตาม ตรวจสอบโครงการอื่นของรัฐบาลทั้ง บริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้าน และลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2,000,000 ล้านบาท ด้วย


กลับขึ้นด้านบน