หอการค้า เตือนเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนจากโครงการจัดการน้ำ

หอการค้า เตือนเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนจากโครงการจัดการน้ำ

หอการค้า เตือนเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนจากโครงการจัดการน้ำ

รูปข่าว : หอการค้า เตือนเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนจากโครงการจัดการน้ำ

หอการค้า เตือนเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนจากโครงการจัดการน้ำ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับลดประมาณการณ์ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นครั้งที่ 2 หลังประเมิน เศรษฐกิจไทย มีความเสี่ยง เพิ่มขึ้น จากความไม่แน่นอนของการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทำให้ ภาวะเศรษฐกิจทั้งปี อาจขยายตัวเพียงร้อยละ 4.0-4.5

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 4.8-5.2 เหลือร้อยละ 4.0-4.5หลังประเมินว่า การส่งออก จะขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมาย จากร้อยละ 8.2 เหลือร้อยละ 3-5 นำเข้าลดลงจากคาดร้อยละ 10 เหลือ 7.1 ขณะที่ คาดเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ ร้อยละ 30.30 บาท ซึ่งแข็งค่ากว่าคาด ที่บาทละ 29.30 บาท เนื่องจากปัญหาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับ ความผันผวนค่าเงิน และความไม่แน่นอนทางการเมือง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ กล่าวว่า การปรับประมาณการครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่2 ในรอบปี เพราะ เศรษฐกิจไทย มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก ความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุน รวมทั้ง ความล่าช้าในการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน 350,000 ล้านบาท ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้เม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบ หายไปประมาณ 200,000 ล้านบาท

ทำให้เศรษฐกิจ อยู่ในช่วงซบเซา จึงเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ประมาณร้อยละ 0.25-0.5 ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ


กลับขึ้นด้านบน