แจงปลด"นพ.วิทิต"พ้น"ผอ.องค์การเภสัชกรรม" เหตุบกพร่องต่อหน้าที่

แจงปลด"นพ.วิทิต"พ้น"ผอ.องค์การเภสัชกรรม" เหตุบกพร่องต่อหน้าที่

แจงปลด"นพ.วิทิต"พ้น"ผอ.องค์การเภสัชกรรม" เหตุบกพร่องต่อหน้าที่

รูปข่าว : แจงปลด"นพ.วิทิต"พ้น"ผอ.องค์การเภสัชกรรม" เหตุบกพร่องต่อหน้าที่

แจงปลด นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ชี้เเจงกรณีเลิกจ้าง นพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมว่า สาเหตุมาจากบกพร่องต่อหน้าที่

นพ.พิพัฒน์ ระบุว่า นพ.วิทิต ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างใน 3 ประเด็นหลัก คือ จงใจทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย, ประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย เเละฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่,ไข้หวัดนก ที่เข้าข่ายฮั้วประมูล เเละไม่เสร็จตามกำหนด

 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การสอบข้อเท็จจริง นพ.วิทิต เป็นไปตามระเบียบพัสดุองค์การเภสัชกรรม ซึ่งผลสรุปทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มีเอกสารหลักฐานชัดเจน
 
พร้อมยืนยันว่า มติเลิกจ้างได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทั้ง 12 คน และไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามาเเทรกเเซงแต่อย่างใด


กลับขึ้นด้านบน