80 ปีศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวง ต้นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย

80 ปีศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวง ต้นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย

80 ปีศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวง ต้นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย

รูปข่าว : 80 ปีศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวง ต้นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย

80 ปีศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวง ต้นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย ครบรอบ 80 ปีศาลาเฉลิมกรุงปีนี้ นอกจากจะมีนักแสดงเข้าร่วมพิธีบวงสรวงอย่างคับคั่ง ยังมีการแสดงโขนแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยาก ทำให้เห็นว่า ศาลาเฉลิมกรุงทุกวันนี้ยังคงยืนหยัดสร้างความบันเทิง และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่ต่างจากในอดีต

เสียงบรรเลงดนตรีไทยอันไพเราะ ที่มาพร้อมกับท่วงท่าร่ายรำอันอ่อนช้อยจากนักแสดงโขน ในชุด “พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าเหล่าดุริยนาฏกร” ไม่เพียงจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 7 ที่ทรงสร้างโรงมหรสพหลวงแห่งนี้ หากยังเฉลิมฉลองศาลาเฉลิมกรุงในโอกาสครบรอบ 80 ปี ในปีนี้ โดยยังคงพิธีดั้งเดิมไว้ไม่ต่างจาก 8 ทศวรรษก่อน ทั้งพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ และพิธีสงฆ์แบบพุทธ ที่ทำบุญเลี้ยงพระจำนวน 10 รูป ตามขนบพิธีหลวง ศิลปินและนักแสดงจำนวนมากที่แจ้งเกิดจากเวทีนี้ยังคงเดินทางมาร่วมงานอย่างอบอุ่น แสดงถึงความผูกพันต่อศาลาเฉลิมกรุงที่ไม่เสื่อมคลายไปตามกาลเวลา

 
ศาลาเฉลิมกรุงสร้างขึ้นในปี 2476 ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียขณะนั้น โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมงดงามที่ผสมผสานศิลปะไทยเข้ากับศิลปกรรมตะวันตก และจัดฉายภาพยนตร์ต่างชาติเสียงในฟิล์ม จนได้รับฉายา “ฮอลลีวู้ดเมืองไทย” 
 
แม้จะเผชิญวิกฤตจนต้องหยุดกิจการไปช่วงหนึ่ง แต่โรงมหรสพหลวงแห่งนี้ยังคงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติ โดยเฉพาะการแสดงโขน ที่ยึดถือแบบแผนการแสดงโขนไว้ไม่ต่างจากในอดีต แต่ประยุกต์เนื้อเรื่องให้กระชับและใช้เทคนิคทันสมัย เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ นอกจากนั้นยังส่งเสริมเยาวชนที่รักนาฏศิลป์ไทยให้มีโอกาสฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญ
 
ไม่เพียงจัดแสดงโขนเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ศาลาเฉลิมกรุงยังเปิดพื้นที่ให้กับการแสดงอันหลากหลาย ทั้งละครเวที ดนตรี รวมถึงการประกวดร้องเพลง เพื่อสร้างความบันเทิง และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป การแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน จัดแสดงในโอกาสครบรอบ 80 ปีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 19.30 น.
 


กลับขึ้นด้านบน