ชาวบ้านคัดค้านการประกาศเขตเมืองเก่า จ.พิษณุโลก

ชาวบ้านคัดค้านการประกาศเขตเมืองเก่า จ.พิษณุโลก

ชาวบ้านคัดค้านการประกาศเขตเมืองเก่า จ.พิษณุโลก

รูปข่าว : ชาวบ้านคัดค้านการประกาศเขตเมืองเก่า จ.พิษณุโลก

ชาวบ้านคัดค้านการประกาศเขตเมืองเก่า จ.พิษณุโลก ชาวบ้านใน จ.พิษณุโลก ที่มีบ้านเรือนในแนวประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก รวมตัวคัดค้านการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกรงจะเสียสิทธิในการครอบครองที่ดิน

ตัวแทนชาวบ้านใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เข้าพบนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก เพื่อเตรียมทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่ เนื่องจากมีโบราณสถานหลายแห่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเกรงจะเสียสิทธิในการถือครองที่ดินบริเวณแนวประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกชี้แจงว่าที่ผ่านมาได้ทำหนังสือขอให้ชะลอการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลกในปี 2552 และปี 2553 ตามข้อเสนอของเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งหลังการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ สรุปว่าอาจก่อให้เกิดปัญหามวลชน กระทบโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายตัวของเมือง โดยจะเร่งทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ชะลอการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลกออกไปก่อน ทำให้ชาวบ้านพอใจ และสลายตัวไปในที่สุด


กลับขึ้นด้านบน