ผู้ประกอบการแนะรัฐตั้งหน่วยวางแผนโลจิสติกส์ รองรับลงทุนคมนาคม

ผู้ประกอบการแนะรัฐตั้งหน่วยวางแผนโลจิสติกส์ รองรับลงทุนคมนาคม

ผู้ประกอบการแนะรัฐตั้งหน่วยวางแผนโลจิสติกส์ รองรับลงทุนคมนาคม

รูปข่าว : ผู้ประกอบการแนะรัฐตั้งหน่วยวางแผนโลจิสติกส์ รองรับลงทุนคมนาคม

ผู้ประกอบการแนะรัฐตั้งหน่วยวางแผนโลจิสติกส์ รองรับลงทุนคมนาคม ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ระบุว่า ภาครัฐควรตั้งหน่วยงานเพื่อวางแผนรับผิดชอบงานด้านโลจิสติกส์ และสานต่อแผนยุทธศาตร์เพื่อรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และโลจิสติกส์ กล่าวว่า ภาครัฐควรตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวางแผนโลจิสติกส์ และสานต่อแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งภูมิศาสตร์ของไทย ได้เปรียบประเทศอื่นมากทั้งทางบกที่สามารถเชื่อมไปยังประเทศในอาเซียนได้อย่างสะดวกสบาย และทางอากาศที่มีศักยภาพการพัฒนาสูงมาก ทั้งนี้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญนี้ จะทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศลดลงจากเดิมที่ร้อยละ 15 ของจีดีพี เเละทำให้เพิ่มขีดความสามารถทางการเเข่งขันของประเทศ

วันพรุ่งนี้คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยจะมีการประชุมสรุปรายงานและตรวจสอบรายงานที่จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง และหากเอกสารไม่มีข้อผิดพลาด ก็จะยื่นให้นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุในระเบียบวาระต่อไป


กลับขึ้นด้านบน