เครือข่ายค้านแร่ใยหินพอใจที่ไม่ได้เสนอแผนยืดเวลายกเลิกส่วนประกอบใยหิน

เครือข่ายค้านแร่ใยหินพอใจที่ไม่ได้เสนอแผนยืดเวลายกเลิกส่วนประกอบใยหิน

เครือข่ายค้านแร่ใยหินพอใจที่ไม่ได้เสนอแผนยืดเวลายกเลิกส่วนประกอบใยหิน

รูปข่าว : เครือข่ายค้านแร่ใยหินพอใจที่ไม่ได้เสนอแผนยืดเวลายกเลิกส่วนประกอบใยหิน

เครือข่ายค้านแร่ใยหินพอใจที่ไม่ได้เสนอแผนยืดเวลายกเลิกส่วนประกอบใยหิน นางสมบุญ สีคำดอกแค เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (ทีแบน) พอใจที่ไม่ได้นำเเผนยืดเวลายกเลิกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเเร่ใยหิน เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายฯยังต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากนานาประเทศมีบทเรียน และผลกระทบจากแร่ใยหินรุนแรงมาก อีกทั้งองค์การอนามัยโลก, องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ องค์กรนานาชาติด้านการวิจัยมะเร็ง ได้ยืนยันเป็นเอกภาพในการสนับสนุนมาตรการการยกเลิกการใช้เเร่ใยหิน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด

การเลิกใช้แร่ใยหินทุกชนิด รวมทั้งไครโซไทล์ จึงเป็นวิธีเดียวที่จะขจัดโรคที่เกิดจากแร่ใยหินให้หมดไปจากสังคมไทยได้


กลับขึ้นด้านบน