"สมช."เชื่อลดเหตุรุนแรงช่วงเดือน"รอมฎอน"ได้

"สมช."เชื่อลดเหตุรุนแรงช่วงเดือน"รอมฎอน"ได้

"สมช."เชื่อลดเหตุรุนแรงช่วงเดือน"รอมฎอน"ได้

รูปข่าว : "สมช."เชื่อลดเหตุรุนแรงช่วงเดือน"รอมฎอน"ได้

สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. และกองทัพภาคที่ 4 เห็นชอบตรงกันในแผนการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนรอมฎอน ที่แบ่งแนวปฏิบัติออกเป็น 3 ช่วง ทั้งก่อน ระหว่างและหลังเดือนรอมฎอน

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ สมช. ระบุว่า สถานการณ์ในช่วงเดือนปฏิบัติศาสนกิจ ถือศีลอด ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (10 ก.ค.) จะเป็นปัจจัยพิจารณาเงื่อนไข การพูดคุยสันติภาพครั้งต่อไป พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า แผนปฏิบัติการที่ประสานความต้องการจากพื้นที่ จะสามารถลดเหตุความรุนแรงได้

 
มาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนรอมฎอน หรือ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (10 ก.ค.) เป็นต้นไป พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร มั่นใจว่า แผนปฏิบัติการที่กำหนดขึ้น จากความต้องการของประชาชน และยึดแนวทางของจุฬาราชมนตรี รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะของบีอาร์เอ็น จะสามารถลดเหตุรุนแรงได้
 
เลขาธิการ สมช. ระบุว่า หากเกิดเหตุรุนแรงขึ้น จะสามารถสืบสภาพข้อเท็จจริงให้ปรากฏชัดได้ว่า ฝ่ายใดกลุ่มใดเป็นผู้กระทำ โดยจะประสานทางการมาเลเซียภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อค้นหาและซักถามข้อเท็จจริงกับกลุ่มบีอาร์เอ็น และตั้งประเด็นสอบถามถึงข้อเรียกร้อง พร้อมวางมาตรการดำเนินการในทันที
 
ส่วนจะพูดคุยกับกลุ่มบีอาร์เอ็นต่อไปหรือไม่ เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า จะประเมินตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (10 ก.ค.) เป็นต้นไป และปัจจัยการพิจารณาที่ยึดหลักของสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นเงื่อนไข ของการนัดหมายพูดคุย เพื่อสันติภาพอีกครั้ง
 
พร้อมยอมรับว่า กลุ่มที่ก่อเหตุต่อเนื่อง ยังมีกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความเข้มข้น นอกเหนือจากกลุ่มบีอาร์เอ็น แต่เบื้องต้นรับทราบแล้ว ว่าเป็นกลุ่มใด และประเทศเพื่อนบ้าน ก็ไม่ได้ให้การสนับสนุน
 
มีรายงานว่า แผนการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนรอมฎอน ระหว่าง สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับจุฬาราชมานตรีนั้นประกอบไปด้วย แผนเตรียมการ คือ การบริการด้านสุขภาพ การให้ความรู้ด้านปฏิบัติศาสนกิจ การอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนอาหาร 
 
ขณะที่แผนระหว่างปฏิบัติศาสนกิจ คือ การผ่อนปรนเวลา การละศีลอด การงดกิจกรรม การส่งเสริม และสนับสนุนการละหมาด การเอื้ออำนวยสื่อของรัฐในการสื่อสาร และช่วงหลังเดือนรอมฎอน คือ ความร่วมมือในการร่วมจัดงานเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเดือนรอมฎอน
 
ขณะเดียวกันก็มีแนวปฏิบัติ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการบังคับใช้กฎหมาย คือ กำกับและชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรค
 
หากมีเหตุต้องตรวจค้นสตรี ต้องใช้เจ้าหน้าที่สตรีเท่านั้น รวมถึงการร่วมแจกจ่ายอาหารละศีลอดผ่านจุดตรวจ และการกวดขันแหล่งอบายมุข


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน