ผู้เลี้ยงโคนมรวมตัวประท้วงขอขึ้นค่าน้ำนมดิบ

ผู้เลี้ยงโคนมรวมตัวประท้วงขอขึ้นค่าน้ำนมดิบ

ผู้เลี้ยงโคนมรวมตัวประท้วงขอขึ้นค่าน้ำนมดิบ

รูปข่าว : ผู้เลี้ยงโคนมรวมตัวประท้วงขอขึ้นค่าน้ำนมดิบ

ผู้เลี้ยงโคนมรวมตัวประท้วงขอขึ้นค่าน้ำนมดิบ ผู้เลี้ยงโคนมจากหลายจังหวัด รวมตัวประท้วงที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียกร้องให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย แก้ปัญหาราคาน้ำนมดิบตกต่ำ

ผู้เลี้ยงโคนมจาก 5 จังหวัดภาคใต้ และ 10 สหกรณ์ นำน้ำนมดิบเทลงบนตัวหญิงสาว พร้อมทั้งเผาหุ่นผู้บริหารองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อสค. บริเวณหน้า อสค. สาขาอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้ อสค. ปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 2 บาท จากเดิมกิโลกรัมละ 18 บาท

โดยอ้างว่ามีต้นทุนสูง และโรงงาน อสค.ตัดเรื่องคุณภาพน้ำนมดิบ ทำให้ขายได้ราคาไม่ถึง 18 บาท ตามที่รัฐบาลประกันราคาไว้

ขณะที่ผู้บริหารอสค. เชิญนายสมาน เหล็งหวาน ประธานชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม และตัวแทนผู้เลี้ยงโคนมที่ชุมนุมประท้วง ร่วมหารือที่สำนักงาน อสค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ตัวแทนผู้เลี้ยงโคนมบอกว่า สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เคยยื่นหนังสือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อสค.แล้ว หากไม่สามารถตกลงราคารับซื้อตามข้อเรียกร้อง จะรวมตัวกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมอีกหลายจังหวัด นำน้ำนมดิบใส่รถบรรทุกไปเทที่หน้าสำนักงาน อสค. สระบุรี

ล่าสุดผู้บริหาร อสค.เห็นชอบให้ปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบ เพิ่มอีกกิโลกรัมละ 50 สตางค์ ซึ่งสร้างความพอใจให้กับผู้เลี้ยงโคนมที่ไปชุมนุมประท้วง ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน


กลับขึ้นด้านบน