ความสำคัญของอาจารย์ใหญ่ในทางการแพทย์

ความสำคัญของอาจารย์ใหญ่ในทางการแพทย์

ความสำคัญของอาจารย์ใหญ่ในทางการแพทย์

รูปข่าว : ความสำคัญของอาจารย์ใหญ่ในทางการแพทย์

ความสำคัญของอาจารย์ใหญ่ในทางการแพทย์ แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวหน้าไปไกล มีอุปกรณ์ทำเลียนแบบร่างกายมนุษย์ขึ้นมาให้นักเรียนแพทย์ศึกษา แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนหรือเหมือนกับร่างกายมนุษย์จริงๆ การบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่จึงยังมีความจำเป็นและยังต้องการมากขึ้น รองรับนักเรียนแพทย์รุ่นต่อๆไป

การฝึกผ่าตัดของนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากร่างของอาจารย์ใหญ่ ถือเป็นความสำคัญต่อวงการแพทย์ เพื่อให้นิสิตได้สัมผัส เรียนรู้อวัยวะต่างๆในร่างกาย พร้อมเพิ่มความชำนาญให้การผ่าตัดลดความผิดพลาดของแพทย์เมื่อต้องรักษาผู้ป่วย

แม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเลียนแบบร่างกายมนุษย์มาใช้ฝึกสอนนิสิตแพทย์เพิ่มขึ้น แต่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันว่า อาจารย์ใหญ่ยังมีความจำเป็นเพราะแพทย์ทุกคนจำเป็นต้องฝึกหัดกับร่างกายมนุษย์ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับประสาทสัมผัสของตัวเอง รวมถึงน้ำหนักมือเวลาลงมีดผ่าตัด

ใน 1 ปี คณะแพทยศาสตร์ต้องจัดอบรมการผ่าตัดให้กับนิสิต 100 ครั้ง โดยนิสิต 6 คนจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน ซึ่งอาจารย์ใหญ่แต่ละท่านสามารถใช้ฝึกผ่าตัดได้ 10-15 ครั้ง ส่งผลให้คณะแพทย์มีความต้องการใช้อาจารย์ใหญ่เพิ่มขึ้นทุกปี จากเดิมที่เคยรับร่างอาจารย์ใหญ่ภายในกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันจำเป็นต้องขยายพื้นที่ออกไปต่างจังหวัดมากขึ้น

ศาลาทินทัต เป็นสถานที่รับบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทัศนคติที่เปลี่ยนไปทำให้มีผู้สนใจบริจาคร่างกายทุกวัน เพราะเห็นว่าได้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่น

สถิติการอุทิศร่างกายปี 2557 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่า แม้มีผู้มาแสดงความจำนงอุทิศร่างกายมากถึง 19,841 คน แต่สามารถรับจริงได้เพียง 281 คนและถูกใช้ในการศึกษา 257 คน

ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ที่จำเป็นต้องใช้อาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาของนิสิต นักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ ดังนั้นประชาชนที่ประสงค์จะอุทิศร่างกายสามารถบริจาคในมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเฉพาะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


กลับขึ้นด้านบน