สภาเกษตรกรแห่งชาติ-กลุ่มชาวนา ร่วมหารือทิศทางรับจำนำข้าว

สภาเกษตรกรแห่งชาติ-กลุ่มชาวนา ร่วมหารือทิศทางรับจำนำข้าว

สภาเกษตรกรแห่งชาติ-กลุ่มชาวนา ร่วมหารือทิศทางรับจำนำข้าว

รูปข่าว : สภาเกษตรกรแห่งชาติ-กลุ่มชาวนา ร่วมหารือทิศทางรับจำนำข้าว

สภาเกษตรกรแห่งชาติ-กลุ่มชาวนา ร่วมหารือทิศทางรับจำนำข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติและกลุ่มชาวนา ร่วมหารือทิศทางนโยบายรับจำนำข้าว รวมทั้งการกำหนดราคาที่เหมาะสมก่อนเสนอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาในช่วงบ่ายวันนี้ (10 ก.ค.2556)

นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า วันนี้ (10 ก.ค.2556) จะร่วมหารือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องทิศทางนโยบายการรับจำนำข้าวใน 3 ประเด็น คือ ราคารับจำนำที่เหมาะสมในฤดูกาลผลิตหน้า  ปริมาณที่จะเปิดรับจำนำ และปริมาณที่รับจำนำได้ต่อครัวเรือน เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงบ่าย

นายประพัตน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของสภาเกษตรกรฯจะทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวนามากที่สุด โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมในหน่วยงานต่างๆเพื่อกำหนดทิศทางสินค้าเกษตร

โดยเรื่องการดูแลข้าว สภาเกษตรกรฯ จะขอให้มีตัวแทนจากสภาเกษตรกร หรือเกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. เพื่อกำหนดแนวทางการดูแลข้าวร่วมกับภาครัฐเนื่องจากที่ผ่านมาตัวแทนไม่ได้มาจากชาวนาที่แท้จริง

 

 


กลับขึ้นด้านบน