นักวิชาการร่วมแถลงจุดยืนข้อเสนอเครือข่ายค้านแร่ใยหิน

นักวิชาการร่วมแถลงจุดยืนข้อเสนอเครือข่ายค้านแร่ใยหิน

นักวิชาการร่วมแถลงจุดยืนข้อเสนอเครือข่ายค้านแร่ใยหิน

รูปข่าว : นักวิชาการร่วมแถลงจุดยืนข้อเสนอเครือข่ายค้านแร่ใยหิน

นักวิชาการร่วมแถลงจุดยืนข้อเสนอเครือข่ายค้านแร่ใยหิน นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงจุดยืนสนับสนุนข้อเสนอของเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกการใช้แร่ใยหินแห่งประเทศ ที่เสนอให้นายกรัฐมนตรี ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน หลังจากที่มีงานศึกษาวิจัยกทั่วโลก ระบุชัดเจนว่าแร่ใยหินไครโซไทล์ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด

นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงจุดยืนเพื่อเสนอให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้าและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน รวมทั้งยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบด้วย เนื่องจากเห็นว่านานาประเทศทั่วโลก ต่างได้รับบทเรียนอันตรายจากแร่ใยหิน อีกทั้งองค์การอนามัยโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสำนักวิจัยโรคมะเร็งสากล ต่างออกมายืนยันว่าแร่ใยหินมีสารก่อมะเร็ง

รองศาสตราจารย์เฉลิมชัยยังเห็นว่า หากรัฐบาลยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินล่าช้าออกไปอีก จะเกิดความสูญเสียต่อประเทศ ทั้งในด้านงบประมาณแผ่นดิน เพื่อการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคที่มีแร่ใยหินเป็นสาเหตุ เช่น โรคแอสเบสโตสิส โรคมะเร็งปอด และโรคมะเร็งเยื้อหุ้มปอด รวมถึงสูญเสียภาพลักษณ์ในการปกป้องสุขภาพของประชาชน การลดและปกป้องสุขภาพของประชาชนเป็นวิสัยที่สามารถทำได้ด้วยอำนาจของรัฐ

ดังนั้นจึงได้ขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกการใช้แร่ใยหินแห่งประเทศไทย ที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกการนำเข้าวัตถุดิบแร่ใยหินไครโซไทล์ภายในปี 2556 ยกเลิกการผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ในปี 2557 และยกเลิกการนำเข้าสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ทั้งหมดภายในปี 2558 เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 


กลับขึ้นด้านบน