รมต.สาธารณสุขยัน สนับสนุนงบวิจัยการผลิตวัคซีนไทย

รมต.สาธารณสุขยัน สนับสนุนงบวิจัยการผลิตวัคซีนไทย

รมต.สาธารณสุขยัน สนับสนุนงบวิจัยการผลิตวัคซีนไทย

รูปข่าว : รมต.สาธารณสุขยัน สนับสนุนงบวิจัยการผลิตวัคซีนไทย

รมต.สาธารณสุขยัน สนับสนุนงบวิจัยการผลิตวัคซีนไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันถึงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาวิจัยการผลิตวัคซีนในไทย โดยหวังต่อยอดส่งออก และเตรียมปรับกระบวนการรับวัคซีนใหม่ รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 5 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการวิจัยพัฒนาวัคซีนในทศวรรษหน้า เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัคซีนของบุคลากรด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

โดยระบุว่าประเทศไทย ยังประสบความสำเร็จน้อยเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้สามารถวิจัยและผลิตวัคซีนใช้เองเพียง 2 ชนิดเท่านั้น คือ วัคซีนบีซีจี และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ขณะที่นานาชาติ มีความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีน จนสามารถผลิตวัคซีนหลายชนิด ทั้งสำหรับใช้ภายในประเทศผู้ผลิตเอง รวมทั้งส่งออก

นายแพทย์ประดิษฐระบุว่า การพัฒนาวัคซีนของไทย ต้องส่งเสริมให้เอกชน เข้ามามีบทบาทร่วมกับภาครัฐให้มากขึ้น และเกิดความร่วมมืออย่างชัดเจน โดยภาครัฐ จะสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยแต่การวิจัยพัฒนาวัคซีน ต้องได้ผล และต่อยอดสู่ทางปฏิบัติด้วย ซึ่งคาดหวังที่จะต่อยอดในการส่งออกวัคซีน

ขณะเดียวกัน ต้องประสานความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อให้ต้นทุนการผลิตวัคซีนมีราคาถูกลง นอกจากนี้ หากก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำเป็นต้องปรับกระบวนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใหม่ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรค 


กลับขึ้นด้านบน