วิเคราะห์ไทม์ไลน์ประชามติรัฐธรรมนูญ-เลือกตั้ง

วิเคราะห์ไทม์ไลน์ประชามติรัฐธรรมนูญ-เลือกตั้ง

วิเคราะห์ไทม์ไลน์ประชามติรัฐธรรมนูญ-เลือกตั้ง

รูปข่าว : วิเคราะห์ไทม์ไลน์ประชามติรัฐธรรมนูญ-เลือกตั้ง

วิเคราะห์ไทม์ไลน์ประชามติรัฐธรรมนูญ-เลือกตั้ง มติจากคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อเปิดทางจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้ส่งผลให้โรดแมปที่ คสช.วางไว้ต้องขยายออกไปอย่างน้อย 3-4 เดือน คำถามใหญ่ 3 คำถาม คือ วันออกเสียงประชามติ วันเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด และถ้าประชามติไม่ผ่านจะมีขั้นตอนรองรับอย่างไร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวย้ำในวันนี้ว่าในฐานะ คสช.จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพราะไม่อยากถูกครหาว่าครอบงำหรือหวังสืบทอดอำนาจ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีจะต้องประชุมสรุปคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ครม.และคสช. เห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อเพิ่มกระบวนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยการจัดทำประชามติ หลังสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กำลังร่างกันอยู่นี้ และกระบวนการที่เพิ่มขึ้นถือเป็นกระบวนการที่ต้องทำตามมาตรา 46 คือ ครม.และคสช.ต้องยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้น สอดคล้องกับรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ระบุว่าจะส่งให้ สนช.ได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวผ่านความเห็นชอบของ สนช.แล้ว ต้องส่งกลับให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ กระบวนการนี้เสร็จย่อมหมายถึงแผนการดำเนินงานเพื่อความสำเร็จหรือโรดแมปของ คสช. ต้องขยายออกอย่างเป็นทางการ ขยายไม่ขยายรู้ผลชัดๆ ก็น่าจะราวต้นเดือนกรกฎาคม

ถึงตอนนั้นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของโรดแมปยกร่าง ซึ่งวันที่ 23 กรกฎาคม คือช่วงเวลาที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นวันสุดท้าย ก่อนส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปช.) ลงมติในวันที่ 6 สิงหาคม

และหาก สปช.มีมติเห็นชอบผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะเข้าสู่กระบวนการทำประชามติ โดยอ้างอิงกรอบคราว ๆ ตาม พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติปี 2552 เริ่มที่นายกรัฐมนตรีประกาศให้จัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลังจากนั้น กกต. ก็ต้องกำหนดวันออกเสียงประชามติ หาก กกต.ยึดกรอบเวลาเพียง 90 วัน ก็คาดการณ์ได้ว่าวันออกเสียงประชามติน่าจะเป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน และหากจะใช้เวลาแบบเต็มจำนวน 120 วัน ก็น่าจะจัดออกเสียงประชามติได้ไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม ปี 2558

ส่วนเลือกตั้งทั่วไป หากตัดตอนโรดแมปเดิมในช่วงวันที่ 4 กันยายน ที่วางกรอบไว้ว่าจะนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับไป ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้แล้วเพิ่มกระบวนการทำประชามติเข้าไปแทนที่อีกอย่างน้อย 3 เดือน หรือไม่เกิน 4 เดือน พอคำนวณได้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นได้ราวเดือนเมษายน ปี 2559 หรืออาจจะถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2559


กลับขึ้นด้านบน