ที่ปรึกษารัฐบาลชี้ นโยบายจำนำข้าวกระทบการคลังของประเทศ

ที่ปรึกษารัฐบาลชี้ นโยบายจำนำข้าวกระทบการคลังของประเทศ

ที่ปรึกษารัฐบาลชี้ นโยบายจำนำข้าวกระทบการคลังของประเทศ

รูปข่าว : ที่ปรึกษารัฐบาลชี้ นโยบายจำนำข้าวกระทบการคลังของประเทศ

ที่ปรึกษารัฐบาลชี้ นโยบายจำนำข้าวกระทบการคลังของประเทศ นายวีรพงษ์ รามางกูร ที่ปรึกษารัฐบาลคนสำคัญย้ำว่า รัฐบาลคงไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายจำนำข้าวในระยะยาวได้ เพราะกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศ พร้อมกันนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการเพื่อสร้างความยั่งยืนของสินค้าเกษตรไทย

ในการปาฐกถาพิเศษภาคเกษตรไทยในทศวรรษหน้าจะไปทางไหน นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ระบุว่ารัฐบาลคงไม่สามารถดำเนินนโยบาย จำนำข้าวเป็นระยะเวลานานได้ เพราะจะกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศทำให้เกิดวิกฤตการเงิน และสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม

และยังระบุว่า ท้ายที่สุด รัฐบาลต้องยกเลิกการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร เพราะมีผลต่อฐานะของประเทศ ซึ่งรัฐบาลควรส่งเสริมภาคเกษตร 3 เรื่องหลัก คือ ลดต้นทุนด้านขนส่งให้ครบวงจร การเจรจาการค้ากับต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มการวิจัยการเกษตรให้มากขึ้น ทั้งยังต้องปรับนโยบายลดการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรดั้งเดิม เช่น ข้าว มันสำปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมสินค้าเกษตรทางเลือก เช่น ปาล์มนํ้ามันสินค้าประมง และไม้โตเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ทังนี้ภาคการเกษตรถือว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก มีการจ้างงานร้อยละ 30 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งแม้จะมีสัดส่ดส่วนต่อจีดีพีเพียงร้อยละ10 แต่ก็มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกจำนวนมากเพราะกลายเป็นวัตถุดิบต่อเนื่องให้ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดภาคการขนส่งและการส่งออก ที่สร้างรายได้กับประเทศได้กว่าร้อยละ 80 จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 


กลับขึ้นด้านบน