"มูลนิธิชีววิถี"คาดสรุปผลตรวจความปลอดภัยข้าวถุง ในสัปดาห์นี้

"มูลนิธิชีววิถี"คาดสรุปผลตรวจความปลอดภัยข้าวถุง ในสัปดาห์นี้

"มูลนิธิชีววิถี"คาดสรุปผลตรวจความปลอดภัยข้าวถุง ในสัปดาห์นี้

รูปข่าว : "มูลนิธิชีววิถี"คาดสรุปผลตรวจความปลอดภัยข้าวถุง ในสัปดาห์นี้

 มูลนิธิชีววิถี เป็นอีก 1 หน่วยงานที่เก็บตัวอย่างข้าวสารบรรจุถุงตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีคาดว่าจะสามารถสรุปผลตรวจสอบได้ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนกระแสข่าวข้าวในโรงสีปนเปื้อนสารอันตรายมีโอกาสเป็นไปได้ แต่ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง

เนื่องจากกระบวนการจัดการข้าวในโรงสีแบ่ง 2 ส่วน ซึ่งนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี ระบุว่ากระบวนการอบ หรือรมข้าว มีการใช้สารเคมีซึ่งถือเป็นช่วงอันตราย หากมีสัตว์อยู่ในโรงสีช่วงนั้นก็เป็นไปได้ที่จะพบสัตว์ตาย แต่เมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่งสารจะระเหยไป ดังนั้นความปลอดภัยที่สำคัญ คือการตรวจสอบว่ามีปริมาณสารตกค้างมากน้อยเพียงใด

กระแสข่าวต่างๆ ทำให้ประชาชนไม่เชื่อข้อมูลจากภาครัฐ ซึ่งผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี แนะนำว่านอกจากต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่เปิดเผย โปร่งใสแล้ว หน่วยงานรัฐ หรือเอกชนอาจต้องให้บุคคลที่สามได้ร่วมด้วย และต้องทำอย่างกว้างขวางครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างข้าวสารที่มีการบริโภค

ส่วนการตรวจสอบของมูลนิธิชีววิถี ยอมรับว่าทำไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มตัวอย่างข้าวที่เป็นตลาดล่าง ขณะที่ข้าวถุงที่ส่งตรวจคาดว่าจะได้ผลสรุปครบทุกตัวอย่างไม่เกินสัปดาห์นี้ โดยตั้งประเด็นตรวจสอบ 3 เรื่อง คือ สารเคมีตกค้างจากกระบวนการผลิต ตรวจสอบการตกค้างของเมททริลโบรไมล์ ตรวจสอบเชื้ออะฟาท๊อกซิน ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดส่งตรวจในห้องปฏิบัติการณ์ของเอกชน และภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล


กลับขึ้นด้านบน