"วีรพงษ์"เสนอรัฐบาลปรับนโยบายภาคการเกษตรใหม่

"วีรพงษ์"เสนอรัฐบาลปรับนโยบายภาคการเกษตรใหม่

"วีรพงษ์"เสนอรัฐบาลปรับนโยบายภาคการเกษตรใหม่

รูปข่าว : "วีรพงษ์"เสนอรัฐบาลปรับนโยบายภาคการเกษตรใหม่

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ เสนอแนะรัฐบาล ให้การส่งเสริมปลูกพืชทางเลือกมากขึ้น พร้อมลดต้นทุนด้านการขนส่ง ส่วนโครงการรับจำนำข้าว จะไม่สามารถดำเนินการได้เป็นระยะเวลานาน เพราะส่งผลเสียต่อประเทศอย่างร้ายแรง

นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ หรือ กยอ. ระบุว่า รัฐบาลไม่สามารถดำเนินนโยบายจำนำข้าวเป็นระยะเวลานานได้ เพราะจะกระทบต่อฐานะการคลังและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สิ่งที่ควรทำคือ ต้องลดต้นทุนภาคการขนส่ง , เพิ่มงานวิจัย และขยายตลาดการค้าในต่างประเทศ

ทั้งนี้ รัฐต้องปรับนโยบายการดูแลสินค้าเกษตร โดยลดส่งเสริมการผลิตสินค้าดั้งเดิม เช่น ข้าว มันสำปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะจะมีต้นทุนสูงและแข่งขันยากขึ้น ขณะเดียวกันควรส่งเสริมสินค้าเกษตรทางเลือก เช่น ปาล์มนํ้ามัน สินค้าประมง และไม้โตเร็ว

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ชาวนายังต้องการนโยบายรับจำนำ เพราะสามารถขายข้าวได้ในราคาดีขึ้น แต่หากรัฐบาลจะปรับลดราคาในฤดูกาลผลิตหน้า ก็ควรหารือกับชาวนาเพื่อหามาตรการชดเชย

ขณะเดียวกัน สภาเกษตรกรฯเตรียมเสนอรัฐบาล ให้มีตัวแทนจากสภาเกษตรกร เข้ามีส่วนร่วมในคณะกรรมการสินค้าเกษตรระดับประเทศ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดูแลสินค้าเกษตร ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร


กลับขึ้นด้านบน