รัฐบาลปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

รัฐบาลปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

รัฐบาลปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

รูปข่าว : รัฐบาลปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

รัฐบาลปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระทรวงต่างๆ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อหาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง หลังจากเศรษฐกิจโลกยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย อาจทำให้อัตราขยายตัวตลอดทั้งปีปรับลดลง

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Work Shop ร่วมกับหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่ทำเนียบรัฐบาลว่าจะหารือถึงแนวทางในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งจะเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลที่จะมีผลต่อผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรม ส่วนราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งของประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในระยะสั้น แต่รัฐบาลจะต้องดูแลโดยมองว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะยังคงมีความสามารถรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้
 
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมจะเสนอ คือการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนผ่านการจัดงานธงฟ้า จำหน่ายสินค้าในราคาเหมาะสม และจะเสนอให้ภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนสาธารณูปโภค
 
รศ.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐบาลไม่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ซึ่งที่ผ่านมารัฐใช้เงินไปมาก โครงการประชานิยมต่างๆ เช่นจำนำข้าว และรถคันแรก แต่ไม่ได้เพิ่มอัตราขยายตัวมากนัก และมองว่าการเตรียมมาตรการต่างๆ อาจเป็นความพยายามเพิ่มคะแนนนิยมของรัฐบาล พร้อมแนะว่าสิ่งที่รัฐบาลควรส่งเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันคือการพัฒนาคุณภาพแรงงาน รวมถึงไม่ควรใช้นโยบายแทรกแซง หรือควบคุมราคาสินค้า ซึ่งจะกระทบกลไกการค้า และบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของไทย


กลับขึ้นด้านบน