“ปวีณา” เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง เน้นงานเชิงรุก-ช่วยเหลือครบวงจร

“ปวีณา” เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง เน้นงานเชิงรุก-ช่วยเหลือครบวงจร

“ปวีณา” เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง เน้นงานเชิงรุก-ช่วยเหลือครบวงจร

รูปข่าว : “ปวีณา” เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง เน้นงานเชิงรุก-ช่วยเหลือครบวงจร

“ปวีณา” เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง เน้นงานเชิงรุก-ช่วยเหลือครบวงจร นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง (OSCC) สายด่วน 1300 เพื่อรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือปัญหาด้านสังคมอย่างครบวงจร

นางปวีณาระบุว่า ศูนย์ OSCC จะเน้นทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ ทีมสหวิชาชีพ คอยรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านสายด่วน 1300 และมีรถเคลื่อนที่เร็วคอยให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถส่งต่อการแก้ไขปัญหาเยาวชน แรงงาน การค้ามนุษย์ ความรุนแรงในครอบครัวอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีกระบวนการติดตามอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ศูนย์ OSCC แห่งแรกที่เปิดขึ้นภายในกระทรวงฯ เพื่อนำร่องการให้บริการ ก่อนขยายผลไปสู่การเปิดศูนย์ทั่วประเทศ 


กลับขึ้นด้านบน