เจ้าคณะจ.อุบลฯ ลงนาม "พระเณรคำ" พ้นความเป็นพระ เหตุไม่แจงข้อกล่าวหาตามกำหนด

เจ้าคณะจ.อุบลฯ ลงนาม "พระเณรคำ" พ้นความเป็นพระ เหตุไม่แจงข้อกล่าวหาตามกำหนด

เจ้าคณะจ.อุบลฯ ลงนาม "พระเณรคำ" พ้นความเป็นพระ เหตุไม่แจงข้อกล่าวหาตามกำหนด

รูปข่าว : เจ้าคณะจ.อุบลฯ ลงนาม "พระเณรคำ" พ้นความเป็นพระ เหตุไม่แจงข้อกล่าวหาตามกำหนด

เจ้าคณะจ.อุบลฯ ลงนาม วันนี้ (13ก.ค.56) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งให้พระวิรพล ฉัตติโก หรือพระเณรคำ ประธานสำนักสงฆ์ขันติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ พ้นจากการเป็นพระในปกครองของของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว หลังไม่เข้ามารายตัวชี้แจง กรณีถูกกล่าวหาละเมิดพระธรรมวินัย ,เสพเมถุนกับสีกา, ฟอกเงิน และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามกำหนด

พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ พระเลขาคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี นำหนังสือคำสั่งให้พระวิรพล ฉัตติโก หรือพระเณรคำ ประธานที่พักสงฆ์ขันติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ พ้นจากการเป็นพระในปกครองของวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และการปกครองของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจังหวัดอุบลราชธานี โดยพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัด เป็นผู้ลงนาม

 
หลังพระเณรคำไม่เข้ามารายตัวชี้แจง กรณีถูกกล่าวหาละเมิดพระธรรมวินัย , เสพเมถุนกับสีกา , ฟอกเงิน และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต่อคณะสงฆ์จังหวัด ตามกำหนดก่อนเที่ยงคืนที่ผ่านมา ทั้งนี้ หนังสือคำสั่งขับพระเณรคำออกจากการปกครอง จะถูกส่งไปให้เจ้าคณะจังหวัดทั้งมหานิกายและธรรมยุต ทั่วประเทศ พร้อมรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ
 
พระราชธรรมโกศล ยังได้ลงนามคำสั่งให้มีการตรวจสอบที่พักสงฆ์ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอวารินชำราบ , อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสิรินธร เพื่อตรวจสอบสภาพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
โดยให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งสอบถามเจ้าของที่ดินที่บริจาค ซึ่งหากยังมีความประสงค์ให้ใช้ตั้งเป็นวัด ก็ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขออนุญาตมายังสำนักงานพุทธศาสนาเพื่อดำเนินตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
 
สำหรับกรณี พระเลขาคณะสงฆ์นำหนังสือการตัดขาดจากการเป็นศิษย์กับอาจารย์ ให้พระสุนาถมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีนวลและเป็นพระอุปัชาฌาย์ของพระเณรคำ ลงนาม จะมีผลให้พระเณรคำต้องหาพระอุปัชฌาย์ใหม่ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นก็จะสิ้นสภาพการเป็นพระโดยปริยาย
 
ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ในสังกัดของพระวิรพล ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 10 รูป ให้เข้ามารายตัวต่อเจ้าคณะจังหวัด เพื่อแสดงความประสงค์อยู่ในการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดต่อไป
 


กลับขึ้นด้านบน