คณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ มีมติให้พระเณรคำพ้นจากการเป็นพระ

คณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ มีมติให้พระเณรคำพ้นจากการเป็นพระ

คณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ มีมติให้พระเณรคำพ้นจากการเป็นพระ

รูปข่าว : คณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ มีมติให้พระเณรคำพ้นจากการเป็นพระ

คณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ มีมติให้พระเณรคำพ้นจากการเป็นพระ คณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุต มีมติให้พระเณรคำ ฉัตติโก ประธานที่พักสงฆ์ขันติธรรม จ.ศรีสะเกษ พ้นสภาพจากการเป็นพระทันที หลังพิสูจน์ได้ว่ามีการเสพเมถุนกับหญิงสาวเมื่อ 12 ปีก่อนจริง และยังพบข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด และการฟอกเงิน

คณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุต ประชุมพิจารณาสอบอธิกรณ์ พระวิรพล หรือพระเณรคำ ฉัตติโก ประธานที่พักสงฆ์ขันติธรรม อ.กันทรรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพระทันที หลังผลของการสอบสวน และรวบรวมหลักฐานพยานแวดล้อมร่วมกับหลักฐานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งให้หลายฉบับ ทำให้เชื่อได้ว่า นายวิรพล มีความผิด กรณีการเสพเมถุนกับหญิงสาวเมื่อ 12 ปีก่อน และยังพบข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด รวมไปถึงการมีธุรกิจฟอกเงินที่เข้าข่ายต้องปาราชิก หลังจากนี้ ทางคณะสงฆ์จะทำหนังสือส่งไปตามขั้นตอนของระเบียบมหาเถรสมาคม เพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดทั้งมหานิกาย และธรรมยุตทั่วประเทศรับทราบ ป้องกันไม่ให้มีการรับกลับมาบวชอีก

ขณะเดียวกัน การพ้นสภาพจากการเป็นพระของนายวิรพล ยังส่งผลให้พระที่อยู่ในสังกัดของสำนักสงฆ์ขันติธรรม ใน จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 แห่ง รวม 5 รูป ต้องเข้ารายงานตัวกับเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต เพื่อขอสังกัดในวัดแห่งใหม่ ก่อนถึงวันเข้าพรรษา ป้องกันไม่ให้กลายเป็นพระเร่ร่อน ส่งผลให้สำนักสงฆ์ทั้ง 3 แห่ง ต้องอยู่ในการดูแลของโยมอุปัฏฐาก และเจ้าของที่ดินที่บริจาคตั้งสำนักสงฆ์ ซึ่งหากยังต้องการจัดตั้งเป็นวัดจะต้องดำเนินการขออนุญาตตั้งวัดกับสำนักงานพุทธศาสนาให้ถูกต้องอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน