วงเสวนาวิเคราะห์คลิปเสียงเชื่อ "ทักษิณ" ต้องการกลับไทย

วงเสวนาวิเคราะห์คลิปเสียงเชื่อ "ทักษิณ" ต้องการกลับไทย

วงเสวนาวิเคราะห์คลิปเสียงเชื่อ "ทักษิณ" ต้องการกลับไทย

รูปข่าว : วงเสวนาวิเคราะห์คลิปเสียงเชื่อ "ทักษิณ" ต้องการกลับไทย

วงเสวนาวิเคราะห์คลิปเสียงเชื่อ อดีตนายทหาร นักการเมือง นักวิชาการ และเครือข่ายกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "ทหาร การเมือง กับอนาคตประเทศกรณีคลิปเสียง" วิเคราะห์เนื้อหาการพูดคุยในคลิป แล้วเชื่อตรงกันว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต้องการกลับเข้าประเทศ แต่ยังคงหวั่นเกรงการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน และกองทัพ พร้อมชี้บทสนทนาในคลิปสะท้อนภาพความเสื่อมถอยของการเมืองการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

ไม่เพียงการร่วมวิเคราะห์เนื้อหาเท่านั้น แต่ผู้ร่วมเสวนา ทั้ง พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์, นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล, รศ.เสรี วงษ์มณฑา และนายสุริยะใส กตะศิลา เห็น และเชื่อตรงกันว่าคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่เป็นเสียงการพูดคุยจริง โดยเฉพาะเสียงของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และการแสดงเจตนาที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ แต่ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ ศรภ.เชื่อว่าเนื้อหาของการพูดคุยที่มีการวางแผน และเตรียมขับเคลื่อนต่อรองด้วยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ สะท้อนให้เห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ยังคงเกรงกลัวต่อการเคลื่อนไหวต่อต้านของภาคประชาชน

สอดคล้องกับ ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มั่นใจว่าเนื้อหาในคลิปเสียงส่งสัญญาณชัดเจนว่าผู้พูดคุยกันนั้นต่างหวั่นไหวต่อบทบาทของกองทัพ ดังนั้น ควรได้รับการยินยอม และรับรอง หาก พ.ต.ท.ทักษิณ จะเดินทางกลับประเทศ

ขณะเดียวกัน รศ.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาอิสระ ด้านสื่อสารมวลชน และการตลาด เห็นว่ากองทัพเองก็หวั่นเกรงต้องอำนาจบารมีของ พ.ต.ท.ทักษิณ เช่นกัน โดยเฉพาะกรณีการล้างแค้นเอาคืน ไม่เพียงแค่ พ.ต.ท.ทักษิณเท่านั้น ที่หวั่นเกรงกองทัพต่อกรณีการปฏิวัติรัฐประหาร และด้วยเหตุผลที่ไม่ต่างออกไป นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน เรียกร้องให้กองทัพแสดงเจตนาให้ชัดเจนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ผู้เข้าร่วมเสวนา ซึ่งได้วิเคราะห์เนื้อหาที่ชาย 2 คนพูดคุยกันในคลิปแล้วเชื่อเหมือนกันว่าบทสนทนานั้นมีนัยทางการเมืองจริง และได้สะท้อนภาพการเมืองไทยในภาวะที่เสื่อมถอย โดยเฉพาะการเมืองการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

การเสวนาในวันนี้เป็นการเสวนาครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ทหาร การเมือง กับอนาคตประเทศกรณีคลิปเสียง" โดยความร่วมมือของกลุ่มกรีน, วิทยาลัยนวัตกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, ชมรมสสร.50 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย, สถาบันพัฒนาการเมือง และเครือข่ายธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต


กลับขึ้นด้านบน