ผู้ค้าข้าวกังวลหลักเกณฑ์"ประมูลข้าว"

ผู้ค้าข้าวกังวลหลักเกณฑ์"ประมูลข้าว"

ผู้ค้าข้าวกังวลหลักเกณฑ์"ประมูลข้าว"

รูปข่าว : ผู้ค้าข้าวกังวลหลักเกณฑ์"ประมูลข้าว"

ผู้ค้าข้าวกังวลหลักเกณฑ์ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมประกาศเงื่อนไขการประมูลข้าว เพื่อระบายข้าวสารและข้าวเปลือก ผ่านหลายช่องทาง ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวบางราย ยังกังวลเงื่อนไขราคาประมูลที่รัฐจะตั้งสูงกว่าราคาตลาด อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายข้าว

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ผู้บริหารบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด เปิดเผยว่าเห็นด้วยกับการเปิดประมูลข้าวเพื่อให้ทุกรายมีสิทธิแข่งขัน และเชื่อว่ารัฐบาลจะนำข้าวที่มีคุณภาพมาประมูล และเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าไปตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างได้ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพข้าวเพื่อจะทำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น

ขณะที่กลุ่มผู้ค้าข้าวเอกชนรายใหญ่ ยังกังวลที่จะร่วมประมูลข้าวของรัฐ เนื่องจากรัฐบาลย้ำว่าจะระบายไม่ให้ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งที่ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม ลดราคาข้าวตัดหน้าไปแล้ว แต่หากเอกชนประมูลในราคาตลาดหรือต่ำกว่า อาจตกเป็นจำเลย และถูกกล่าวหาได้ว่าเอกชนประมูลในราคาต่ำ จนรัฐบาลไม่สามารถระบายข้าวได้ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ กรมการค้าต่างประเทศ จัดทำรายละเอียด กำหนดชนิดข้าวและปริมาณในสต็อกรัฐบาล เตรียมให้เอกชนเข้าเสนอประมูลข้าว และคาดว่าจะประกาศในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ค.2556) โดยตั้งเป้าหมายระบายเดือนละ 900,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวเปลือก 400,000 ตัน และข้าวสาร 500,000ตัน

ช่องทางที่ 2  คือ ระบายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ เอเฟท เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งนายศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้ทำการแทนผู้จัดการเอเฟท เชื่อว่า คาดว่าจะซื้อขายข้าวได้ละ 50,000 สัญญา หรือ 75,000 ตัน หรือเดือนละ 150,000 ตัน

และช่องทางสุดท้ายคือการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี กระทรวงพาณิชย์จะเร่งรัดส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมกับประเทศต่างๆ กว่า 7 ล้านตัน จากกำหนดส่งมอบเดิมภายใน 3-5 ปี และหาตลาดใหม่ ซึ่งน่าจะระบายข้าวแบบจีทูจีได้กว่า 10 ล้านตัน

 


กลับขึ้นด้านบน