กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอ กพช. พิจารณาโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอ กพช. พิจารณาโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอ กพช. พิจารณาโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์

รูปข่าว : กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอ กพช. พิจารณาโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอ กพช. พิจารณาโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ กระทรวงพลังงาน รื้อฟื้นโครงการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านและโรงงาน และซื้อไฟคืนในอัตราหน่วยละ 6 บาท พร้อมจูงใจด้วยการให้ลดหย่อนภาษี โดยเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ อนุมัติอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้

แผนส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน อาคาร สำนักงาน และ โรงงาน ของกระทรวงพลังงาน ที่จะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.อนุมัติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บ้านพักอาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก และอาคารโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง จะรับซื้อไฟฟ้าในอัตราหน่วยละ 6.16บาท - 6.96 บาท ตามประเภทการติดตั้ง หรือเทียบเป็น 2 เท่าของอัตราค่าไฟฟ้าปกติ

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า อัตรานี้ใช้เฉพาะการรับซื้อไฟในปีนี้จนถึงสิ้นปี 2557 จากนั้นพิจารณาใหม่เป็นรายปี รวมสัญญา 25 ปี โดยขออนุญาตติดตั้งได้จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รวมเป็นปริมาณไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์ น่าจะมีผลให้ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ เอฟที สูงขึ้นหน่วยละ 5 สตางค์

เบื้องต้นประเมินว่าราคาติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ถูกลงเหลือกิโลวัตต์ละ 70 บาท จากเดิม 200 บาท จะทำให้ราคาต้นทุนติดตั้งบนหลังคาพื้นที่ 30 ตารางเมตรอยู่ที่ประมาณ 2 แสนบาท และมีแนวโน้มถูกลงอีก

แต่กระทรวงพลังงานจะต้องปรับเป้าหมายการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับใหม่ หรือ พีดีพี 2013 และต้องแก้ไข พ.ร.บ.โรงงาน ที่เดิมกำหนดให้การผลิตไฟฟ้า 3.7 กิโลวัตต์ขึ้นไป ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ รง.4 มาเป็น ขนาด 1 เมกะวัตต์ หรือ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไปแทน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับโครงการ


กลับขึ้นด้านบน