โรงเรียนขนาดเล็กจ.พิษณุโลก เร่งส่งเสริมการสอนผ่านดาวเทียม

โรงเรียนขนาดเล็กจ.พิษณุโลก เร่งส่งเสริมการสอนผ่านดาวเทียม

โรงเรียนขนาดเล็กจ.พิษณุโลก เร่งส่งเสริมการสอนผ่านดาวเทียม

รูปข่าว : โรงเรียนขนาดเล็กจ.พิษณุโลก เร่งส่งเสริมการสอนผ่านดาวเทียม

โรงเรียนขนาดเล็กจ.พิษณุโลก เร่งส่งเสริมการสอนผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพิษณุโลกเร่งเสริมสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ ครูตู้ เพื่อรักษาระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณท์มาตรฐาน หลังผู้ปกครองยืนยันต้องการให้บุตรหลานเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 33 คน ของโรงเรียนวัดทางลัด ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ตั้งใจชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กนักเรียนเอกชน และโรงเรียนในตัวเมือง รวมทั้งมีผลการเรียนอยู่ในเกฑณ์มาตรฐาน

นายณัฐนนท์ อินปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางลัด บอกว่า ผู้ปกครองในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีฐานะยากจน จึงต้องการให้บุตรหลานเรียนที่เดิม จึงมีการพูดคุยเจรจา จนได้ข้อสรุปว่าทางโรงเรียนจะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการสอนให้ครอบคลุมรอบด้านทุกระดับชั้น โดยอาศัยครูตู้ หรือสื่อการเรียนการสอนทางไกลระบบผ่านดาวเทียม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน


กลับขึ้นด้านบน