นักเศรษฐศาสตร์ชี้นโยบาย"ประชานิยม" สร้างภาระประเทศ

นักเศรษฐศาสตร์ชี้นโยบาย"ประชานิยม" สร้างภาระประเทศ

นักเศรษฐศาสตร์ชี้นโยบาย"ประชานิยม" สร้างภาระประเทศ

รูปข่าว : นักเศรษฐศาสตร์ชี้นโยบาย"ประชานิยม" สร้างภาระประเทศ

นักเศรษฐศาสตร์ชี้นโยบาย นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ระบุว่านโยบายประชานิยมของรัฐบาล มีลักษณะเป็นมาตรการระยะสั้น ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และกลายเป็นภาระรายจ่ายประจำที่สูงถึงร้อยละ 80

ในงานเสวนา "สุมหัวคิด หน้าผาการคลัง หนี้รัฐบาลไทย" นักเศรษฐศาสตร์ เห็นสอดคล้องกันว่า นโยบายประชานิยมของรัฐบาล กำลังกลายเป็นภาระทางการคลัง โดยนายวิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่า แม้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีปัญหาหน้าผาทางการคลัง แต่ยอมรับว่ามีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหานโยบายประชานิยม ที่ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

การดำเนินมาตรการระยะสั้นต่างๆเหล่านี้ จำกัดความสามารถด้านการลงทุนของรัฐ เพราะงบประมาณจากโครงการประชานิยม เพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำ ซึ่งปัจจุบันสูงถึงร้อยละ 80 จากเดิมร้อยละ 70 ในช่วง 10 ปีที่แล้ว

ขณะเดียวกัน รัฐเข้าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจ จนส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนโยบายรับจำนำข้าว และค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาททั่วประเทศ

ขณะที่นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประเมินว่า ในปี 2559 หรือ อีก 3 ปี หนี้สาธารณะของไทยจะสูงสุดที่ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นอัตราชนเพดานกรอบวินัยการคลังของไทย โดยการประเมินได้นับรวมภาระการลงทุน ทั้งโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน