หลายจังหวัดภาคเหนือ เฝ้าระวังระบาดโรคไข้เลือดออก

หลายจังหวัดภาคเหนือ เฝ้าระวังระบาดโรคไข้เลือดออก

หลายจังหวัดภาคเหนือ เฝ้าระวังระบาดโรคไข้เลือดออก

รูปข่าว : หลายจังหวัดภาคเหนือ เฝ้าระวังระบาดโรคไข้เลือดออก

หลายจังหวัดภาคเหนือ เฝ้าระวังระบาดโรคไข้เลือดออก หลายจังหวัดภาคเหนือ ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะสถานที่ปิดที่มีคนรวมอยู่จำนวนมาก

การคัดกรองผู้ป่วยที่มีไข้สูงเกิน 3 วัน แต่ไม่มีน้ำมูก , ไม่ไอ , ไม่เจ็บคอ เป็นมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โรคไข้เลือดออกของเรือนจำจังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นสถานที่ปิด มีคนอยู่จำนวนมาก หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วทั้งจังหวัดกว่า 300 คน

นายจำนงค์ อิ่นคำ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน ระบุว่า ที่ผ่านมาได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ผู้ต้องขัง พร้อมจัดตั้งทีมผู้ต้องขังอาสา สำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลาย ขณะที่เรือนจำ จะฉีดพ่นยากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์

ขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก หลังเริ่มมีแรงงานต่างด้าว และชาวไทยในพื้นที่ ป่วยเป็นไข้เลือดเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงฝนทิ้งช่วง ซึ่งเป็นโอกาสให้ลูกน้ำยุงลายแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

เฝ้าระวังไข้เลือดออกภาคเหนือ: หลายจังหวัดภาคเหนือ ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยที่เรือนจำจังหวัดน่าน พบผู้ป่วยแล้วกว่า 300 คน ขณะที่โรงพยาบาลน่านส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ผู้ต้องขัง


กลับขึ้นด้านบน