ม.มหาสารคาม เสนอนายกฯ สร้างรพ.คณะแพทย์ ขนาด 200 เตียง

ม.มหาสารคาม เสนอนายกฯ สร้างรพ.คณะแพทย์ ขนาด 200 เตียง

ม.มหาสารคาม เสนอนายกฯ สร้างรพ.คณะแพทย์ ขนาด 200 เตียง

รูปข่าว : ม.มหาสารคาม เสนอนายกฯ สร้างรพ.คณะแพทย์ ขนาด 200 เตียง

ม.มหาสารคาม เสนอนายกฯ สร้างรพ.คณะแพทย์ ขนาด 200 เตียง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาจ.บุรีรัมย์ และมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมรับฟังข้อเสนอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลคณะแพทย์ศาสตร์ ขนาด 200 เตียง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแผนระยะสั้นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ 200 เตียง, ส่วนระยะยาวจะเพิ่มเป็น 1,000 เตียง รวมถึงขอสนับสนุนคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปการจัดทำยุทธศาสตร์ การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีเข้ารับฟังผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจ.บุรีรัมย์ และมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ ก่อนเดินทางไปยังสนามบินจังหวัดขอนแก่น เพื่อกลับกรุงเทพมหานคร
 


กลับขึ้นด้านบน