ผบ.ทบ.ชี้ "นิรโทษกรรม" ไม่เข้าสภากลาโหม

ผบ.ทบ.ชี้ "นิรโทษกรรม" ไม่เข้าสภากลาโหม

ผบ.ทบ.ชี้ "นิรโทษกรรม" ไม่เข้าสภากลาโหม

รูปข่าว : ผบ.ทบ.ชี้ "นิรโทษกรรม" ไม่เข้าสภากลาโหม

ผบ.ทบ.ชี้ คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล นัดประชุมพิจารณาจัดลำดับร่างกฎหมายเพื่อบรรจุเป็นวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวยืนยันว่า ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาของสภากลาโหมได้

หลังเสร็จสิ้นการเข้าชี้แจงกรอบการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ของกระทรวงกลาโหมกว่า 184,000 ล้านบาท ต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สัมภาษณ์ปฏิเสธช่องทางการพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในที่ประชุมสภากลาโหม ตามเนื้อหาที่ชาย 2 คนสนทนาทางการเมืองในคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้

 
ขณะที่นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรอบเวลาเดิมตามสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติให้พิจารณาร่างกฎหมายนั้น ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ 2557 จะเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 ในวันที่ 14 และ15 สิงหาคม ส่วนร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท,ร่างพ.ร.บ.ปรองดองและร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนั้น คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล เตรียมประชุมในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของร่างกฎหมาย ที่จะบรรจุเป็นวาระพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
 
มีรายงานว่า วิปรัฐบาลเตรียมบรรจุวาระให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เป็นเรื่องแรก หลังจากนั้นจะพิจารณาร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ส่วนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือปรองดองเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากเกิดกระแสต่อต้าน หลังคลิปเสียงสนทนาการเมือง เพื่อผลักดันร่างกฎหมายให้พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับประเทศถูกเปิดเผย
 
แหล่งข่าวในกองทัพ เปิดเผยว่า สภากลาโหม มีช่องทางในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยเป็นไปตามพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม คือกรณีร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับทหาร หรือเป็นกรณีร่างกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอ ซึ่งเข้าเงื่อนไข 2 ใน 6 ข้อที่กฎหมายบัญญัติไว้
 
และหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอเข้าที่ประชุมสภากลาโหม อาจอ้างอิงเหตุผล เพื่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกรณีทหารปฏิบัติหน้าที่สลายการชุมนุม เมื่อปี 2553 และถ้าสภากลาโหม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ก็ส่งเรื่องให้ ครม. เสนอเป็นร่างพ.ร.บ. หรือ ร่างพ.ร.ก. ได้
 
ขณะที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 184 การตรา พ.ร.ก.จะต้องเป็นเรื่องฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ตั้งแต่ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและภัยพิบัติ แต่ก็มีข้อสังเกตในวรรค 3 ของมาตราเดียวกัน หาก ครม.ตราเป็นพ.ร.ก.และมีผลบังคับใช้ไปแล้ว รัฐสภาไม่อนุมัติ รัฐธรรมนูญก็ให้การรับรองการกระทำที่เกิดจากพ.ร.ก.ก่อนถึงวันไม่อนุมัติของรัฐสภา


กลับขึ้นด้านบน